Sad (Harf)

Kısaca: Sad ( ‎ص‎ ) Arap alfabesi'nin ondördüncü harfi. İbranice muadili Tsadik harfidir. Ebced hesabındaki değeri 90 dır. Şemsî harflerdendir. ...devamı ☟

Sad (harf)
Sad (harf)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sad suresi
1 yıl önce

Sad Suresi (Arapça: سورة ص ), Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi. Sure 88 ayetten oluşur. Sure ismini birinci ayettindeki “Sadharfinden almıştır. Mekke döneminde...

Sad Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Tse (Kiril)
5 yıl önce

karşılamak için şeklinde bir harf üretilmiştir. Kazaklar ve Kırgızlarla birlikte yaşayan Çin kökeli Dungan halkı Sad harfinden biraz daha farklı olan ama...

Tse (Kiril), Harf, Kiril Alfabesi, Latin Alfabesi, Rus
Ayn (harf)
5 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Tsadik
3 yıl önce

(400+400+100) yazılır. Bu ses, Türkçede T ve S harflerinden oluşan bir harf bileşiğidir, ancak Arapça'daki dengi olan Sad harfinin Türkçede bir karşılığı yoktur....

Lam (harf)
1 yıl önce

bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin...

S
1 yıl önce

Vurgulu S sesidir (Ṡ). Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir...

S, A, Arapça, B, Bengali, C, D, E, Ermenice, F, G
Kaf (harf)
1 yıl önce

gırtlağa yakın olarak çıkarılan ve gırtlaksı G'ye doğru kayan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türki dillerde ise yine kalın...

çengel işareti
1 yıl önce

karşılamak için şeklinde bir harf üretilmiştir. Kazaklar ve Kırgızlarla birlikte yaşayan Çin kökeli Dungan halkı Sad harfinden biraz daha farklı olan ama...

Çengel işareti, Almanya, Ayraç, Danimarka, Denden işareti, Eğik çizgi, Güzel a, Kesme işareti, Köşeli ayraç, Kısa çizgi, Nokta