Sadabat Paktı

Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937'de Tahran'da Sadabad Sarayı'nda imzalanan dörtlü pakt.

Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937'de Tahran'da Sadabad Sarayı'nda imzalanan dörtlü pakt.

İtalya'nın doğu ülkelerini hedef tutan istila politikasından ve bu politikanın oluşturduğu endişeden doğmuştur. Orta Doğuya yönelen İtalya'ya karşı bir savunma sistemi kurmak, Orta Doğunun güvenliği için zorunlu görülüyordu. İlk defa bu amaçla, 2 Ekim 1935'te Cenevre'de Türkiye, İran ve Afganistan arasında üçlü bir Antlaşma parafe edildi. Buna daha sonraları Irak da katıldı. Ancak Irak-İran sınır antlaşmazlığının çözümlenmesi (Şattülarap uyuşmazlığı), Türkiye ile İran arasında dostluk çerçevesi içinde sınır sorunu dahil her alanı düzenleyen Antlaşmaların akti, 8 Temmuz 1937 tarihli Sadabad Paktı'nın imzalanmasına imkan vermiştir.

Dört Devlet, bu antlaşma ile dostluk ilişkilerini devam ettireceklerini, Milletler Cemiyeti ile Briand-Kellog Paktı'na bağlı olacaklarını, birbirinin iç işlerine karışmayacaklarını, ortak çıkarlarını ilgilendiren hususlarda birbirlerine danışacaklarını, birbirlerine karşı saldırıda bulunmayacaklarını ve sınırlarının korunmasına saygı göstereceklerini taahhüt etmişlerdir.

Kaynaklar

* Vikipedi

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    geçen 2010 kpss de sadabat paktıyla ilgili bir soru çıkmıştı soru da şöyle idi. aşağıdakilerden hangisi sadabat paktı içinde yer almaz demişti a)hindistan b)pakistan c)afganistan d)mısır e) suriye bu nedenle soru yanliş sorulmuşu 2010 kpss önlsans sorularında çıkan ilk yanliş bu inşallah devamı gelmez

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sadabat Paktı
Sadabat Paktı