sadak

Sadak ya da okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba. Daha çok omuzdan bir bağla sırta asılır (''sırt sadağı'') ya da belde kemere takılı (''bel sadağı'') olarak taşınır. Geleneksel olarak deri, ahşap (huş kabuğu), kürk ya da diğer doğal malzemeden yapılırken, günümüzde genelde metal ya da plastikten yapılır. ...

SADAK (türkçe) anlamı
1. Okları koymağa mahsus torba veya kutu şeklindeki kılıfın adıdır. Boyuna asılan bu âlete tirkeş veya tirdan da denilirdi.
SADAK (türkçe) anlamı
içine ok konulan torba ya da kutu biçiminde kılıf.
SADAK (türkçe) anlamı
2. (Türkçe) Erkek ismi 1. Ok koymaya yarayan meşin torba. 2. Sabah yeli.
SADAK (türkçe) ingilizcesi
1. quiver
SADAK (türkçe) fransızcası
1. carquois [le]
SADAK (türkçe) almancası
1. Köcher

Sadak hakkında detaylı bilgi

Sadak ya da okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba. Daha çok omuzdan bir bağla sırta asılır (sırt sadağı) ya da belde kemere takılı (bel sadağı) olarak taşınır. Geleneksel olarak deri, ahşap (huş kabuğu), kürk ya da diğer doğal malzemeden yapılırken, günümüzde genelde metal ya da plastikten yapılır. == Adlandırma == Türkçedeki sadak kelimesi Moğolca (sagadag, Kalmukça saadg саадг) kökenlidir ve diğer Türk dillerinde de kullanılır: Kumukça sadak (садакъ), Kırgızca saadak (саадак) ya da saadak kabı (саадак кабы), Tuvaca sağadak (сағадақ). Türkçeden ya da Moğolcadan İslav dillerine de geçmiştir: Rusça (сайдак, сагайдак, садак, саадак, сагадак, согодак), Ukraynaca (сагайдак). Türkçede sadak dışında okluk, ok kesesi, kandil, kubur, tirkeş gibi adlar da kullanılır. Divanu Lügati't-Türk'te kėş olarak geçer.

Dış bağlantılar

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki sadak maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Necmettin Sadak

Gazeteci ve siyaset adamı Necmettin Sadık Sadak 21 Eylül 1953’de New York’ta tedavi gördüğü Memorial Hastanesi’nde kanserden öldü. 1860’ta Isparta’da doğan Sadak, Fransa’da Lyon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Basın hayatına, Fransa’da yayımlanan Progrés ...

Necmettin Sadık Sadak

1890 de Isparta'da doğdu. İlk öğrenimini Edirne'de orta öğrenimini İzmir ve Konya İdadilerinde yaptı ve babasının mahkeme başkanı olarak İstanbul'a tayini üzerine Mektebi Sultani (Galatasaray) ye girdi. 1910'da bu okulu bitererek yüksek eğitimini Lyon Üniversitesinde yaparak 1914 ...

Muhittin Sadak

Muhittin Sadak bir Türk koro şefidir. 1900 yılında İstanbul`da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta çello çalmasını öğrenmiş, yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi`nin Fen Fakültsi`nde yapmıştır. 1920 yılında ilk konserini vermiş, 1922`den itibaren ise İstanbul ...

Faith

Faith şu anlamlara gelebilir: