sadak

Sadak ya da okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba. Daha çok omuzdan bir bağla sırta asılır (''sırt sadağı'') ya da belde kemere takılı (''bel sadağı'') olarak taşınır. Geleneksel olarak deri, ahşap (huş kabuğu), kürk ya da diğer doğal malzemeden yapılırken, günümüzde genelde metal ya da plastikten yapılır.

Sadak

Sadak ya da okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba. Daha çok omuzdan bir bağla sırta asılır (sırt sadağı) ya da belde kemere takılı (bel sadağı) olarak taşınır. Geleneksel olarak deri, ahşap (huş kabuğu), kürk ya da diğer doğal malzemeden yapılırken, günümüzde genelde metal ya da plastikten yapılır. == Adlandırma == Türkçedeki sadak kelimesi Moğolca (sagadag, Kalmukça saadg саадг) kökenlidir ve diğer Türk dillerinde de kullanılır: Kumukça sadak (садакъ), Kırgızca saadak (саадак) ya da saadak kabı (саадак кабы), Tuvaca sağadak (сағадақ). Türkçeden ya da Moğolcadan İslav dillerine de geçmiştir: Rusça (сайдак, сагайдак, садак, саадак, сагадак, согодак), Ukraynaca (сагайдак). Türkçede sadak dışında okluk, ok kesesi, kandil, kubur, tirkeş gibi adlar da kullanılır. Divanu Lügati't-Türk'te kėş olarak geçer.

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

sadak

Osmanlıca sadak kelimesinin Türkçe karşılığı.
Okları koymağa mahsus torba veya kutu şeklindeki kılıfın adıdır. Boyuna asılan bu âlete "tirkeş" veya "tirdan" da denilirdi.

sadak

içine ok konulan torba ya da kutu biçiminde kılıf.

sadak

(Türkçe) Erkek ismi 1. Ok koymaya yarayan meşin torba. 2. Sabah yeli.

sadak

Türkçe sadak kelimesinin İngilizce karşılığı.
quiver

sadak

Türkçe sadak kelimesinin Fransızca karşılığı.
carquois [le]

sadak

Türkçe sadak kelimesinin Almanca karşılığı.
Köcher

Yanıtlar