Sadettin Paşa

Kısaca: Sadettin PaşaSadettin Paşa'nın anıları, Sami Önal, Remzi Kitabevi ISBN 975-14-0937-3, İkinci Basım 2004, (d. 1851 - ö. 1908) Osmanlı paşası. Defterdarlı Mehmet Şükrü Efendi'nin oğludur. ...devamı ☟

Sadettin Paşa, (d. 1851 - ö. 1908) Osmanlı paşası. Defterdarlı Mehmet Şükrü Efendi'nin oğludur. Hayatı Sadettin Paşa ailesinden alınan bilgilere ve yayımlanmış bazı kaynaklara göre Sadettin Paşa Hicri 1268'de (M. 1851) İstanbul'da doğdu.

İlk görevleri

1865 yılında girdiği Bursa Askeri Lisesi'ni 1868'de, İstanbul Harbiyesini 1870'da harp akademisini de 1872 yılında bitirdi. 6 Temmuz 1874'te kurmay yüzbaşı oldu. Buradaki başarılı hizmetlerinden ardından rütbe bekleme süresi dolmadan 6 Şubat 1875'te kolağalığına yükseltildi. 1875 yılında patlak veren Hersek isyanlarını bastırmasıyla görevlendirilmiştir. Ferik Şevket Paşa tümeni ile Edirne, Yanbolu, İskeçe, Zağra taraflarında eşkıya takibine katıldı.. 21 Eylül 1875'te binbaşılığa terfi ettirildi. 15 Eylül 1876'da yarbay (kaymakam) oldu. Ayastefanos Antlaşması'nı izleyen günleri İstanbul'a gelerek Genelkurmay karargahı ile Harbiye Nezareti'nin çeşitli birimlerinde çalıştı. Bu arada 18 Nisan 1880 tarihli rütbesi de albaylığa yükseltildi.

Askeriye görevleri

Sadettin Paşa'nın mirlivalığa (tuğgerenal) terfi tarihi 24 Ağustos 1884'dur. 18 Ağustos 1891'de ferikliğe yükseltilen. Sadettin Paşa'nın asıl görevleri yanınsda birçok yeni ek görevler beklemektedir. Örneğin büyük devletlerin baskısıyla kurulan, Anadolu ıslahatı ile ilgili teftiş heyetlerinden biri İbrahim Beyler gibi iki de Sadettin Paşa getirilir. Sadettin Paşa'nın asıl görevi Doğu Anadolu'da Ermenilerin yoğun olduğu bölgelerde inceleme yapacak ve devlete ayrıntılı rapor verecektir. 17 Mart 1895'te Trabzon'dan başlayıp Gümüşhane, Erzurum, Bitlis ve Van bölgelerinde incelemeler yapan heyet, görevini 21 Kasım 1896'da tamamlar. Sadettin Paşa, Van'da 1896 yılında Ermeni-Kürt olayları hakkında bir kitap yazmıştır ve Birinci Van isyanı (4 Haziran - 11 Haziran 1896) başarmıştır. Sadettin Paşa Doğu Anadolu'da görevini tamamlayıp, İstanbul'a geldiğinde bu kezde Rumeli'ye gönderilir. Buradaki görevi de bir önceki görevine benzemektedir. Rumeli'deki isyan ve eşkıyalık hareketlerini izleyerek devlete raporlar sunacaktır. Elimizde bu dönemi (4 Haziran - 13 Ekim 1898) kapsayan bir defter daha var.

Son hayatı ve görevleri

24 Şubat 1901'de birinci feriklik (korgeneral), 27 Ocak 1902'de Müşirlik (mareşal) rütbelerine erişen Sadettin Paşa'nın yaptığı son görevi Masarifat-ı Umumiye-i Askeriye Nazırlığıydı. 1908 yılının sonunda vefat etti ve Fatih Camii avlusuna gömüldü.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.