Sadreddin Musa

Kısaca: Şeyh Sadrettin Musa ''(d. 1305 - ö. 1391 Erdebil)'' Safevi Hanedanına ismini veren ve Safeviye Tarikatı'nın kurucusu Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin halefi ve oğludur. Şeyh, oğlu Hoca Alaaddin Ali (1391-1429), onun oğlu Şeyh İbrahim (1429-1447), onun oğlu Şeyh Cüneyd (1447-1460) ve onun oğlu Şeyh Haydar (1460-1488) yolu ile, Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in atasıdır. ...devamı ☟

Şeyh Sadrettin Musa (d. 1305 - ö. 1391 Erdebil) Safevi Hanedanına ismini veren ve Safeviye Tarikatı'nın kurucusu Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin halefi ve oğludur. Şeyh, oğlu Hoca Alaaddin Ali (1391-1429), onun oğlu Şeyh İbrahim (1429-1447), onun oğlu Şeyh Cüneyd (1447-1460) ve onun oğlu Şeyh Haydar (1460-1488) yolu ile, Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in atasıdır. Sadrettin Musa 1334-1391 yılları arasında, 57 sene Safeviye Tarikatı'nın şeyhliğini yapmıştır. Şeyhliği döneminde, Safeviye Tarikatı bölgesel politada, hesap edilmesi gereken bir aktör olmuş, tekkenin gelirleri ve öğrencileri de artmıştır. İlhanlı Beyleri'nden ve Moğol Asil'lerinden onun öğrencileri arasına girenler olmuştur. Tüm bunlarla beraber yine de bölgede arasında çatışma yaşadığı beyler de olmuştur. Babası ve selefi olan Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin döneminde genişleyen propaganda ağları, Şeyh'in döneminde organize bir hal alıp, tekke ile öğrencileri arasındaki iletişimin sürekliliği sağlanmıştır. Hac farizasını yerine getirdikten sonra 1391’de Erdebil’de ölmüştür. Yerine, şeyhliği 1391-1429 yılları arasında 38 yıl sürecek olan oğlu Hoca Alaaddin Ali geçmiştir.

Safevi Hanedanı soy ağacı

* Rıza Yıldırım. Turkomans Between Two Empires: The Origins Of The Qizilbash Identity In Anatolia (1447-1514) Ph.D. dissertation, Bilkent Üniversitesi, 2008.

Dipnotlar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1391
3 yıl önce

tarihi bilinmeyen Mateos Asanis Kantakuzinos, Bizans İmparatoru (d. y. 1325) Sadreddin Musa, Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin halefi ve oğlu (d. 1305)...

1391, 13. yüzyıl, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1395
1305
6 yıl önce

egemen olan Ashikaga şogunluğunu kuran savaşçı ve devlet adamı (ö. 1358) Sadreddin Musa, Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin halefi ve oğlu (ö. 1391) 30 Nisan...

1305, 13. yüzyıl, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309
Abdal Musa
3 yıl önce

Abdal Musa (Abdal Musa Sultan'da denir) 14. yüzyılda yaşamış olan Türk ereni. Ahmed Yesevi dervişlerinden Alevî Türkmen şeyhi olan Pîr-i Horasan Hacı Bektaşi...

Abdal Musa, Ahmet Yesevi, Balım Sultan, Cem, Evliya Çelebi, Hacı Bektaş, Halife, Kafi Baba, Kaygusuz Abdal, Orhan Bey, Seyyid
Zahid Gilani
3 yıl önce

kendi adı olan Safeviyye adıyla anılır olmuştur. Çiftin oğullarından Sadreddin Musa (1334-1391) yolu ile şeyhliğe sırasıyla Hoca Alaaddin Ali (1391-1429)...

Yediler
6 yıl önce

Yediler , kendilerine özel görevler verilmiş peygamberler; İbrahim, Halil, Musa, Harun, İdris, Yusuf ve İsa. Muhammed, Hatice-yi Kübra, Ali, Fatıma, Hasan...

Halvet
3 yıl önce

Zikirhâne, Semahhâne, Çilehâne) Alevî-Câferîlik Alevî-Nusayrîlik Halvetiyye ^ a b Horasanlı Alevî Türkmen Pîr ve Şeyhi olan Pîr Abdal Musa ve Pîr Geyikli Baba...

Alevilikte kutsal günler
3 yıl önce

Veli Anma Törenleri[kaynak belirtilmeli] Hızır Kerbelâ Ondört Masum Abdal Musa Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ^ Not: 10 Ekim 680 (Hicri: 10 Muharrem...

Somuncu Baba
3 yıl önce

ve Erdebil'de sürdürmüştür. Safevilik Erdebilî’nin ya da onun babası Sadreddin Erdebili' nin yanında Erdebil’de tamamlamış ve Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden...

Somuncu Baba, 1331, 1412, Aksaray, Aksaray (il), Bursa, Darende, Hacı Bayram Veli, Kayseri, Niğbolu savaşı, Yıldırım Bayezid