Şeyh Sadrettin Musa ''(d. 1305 - ö. 1391 Erdebil)'' Safevi Hanedanına ismini veren ve Safeviye Tarikatı'nın kurucusu Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin halefi ve oğludur. Şeyh, oğlu Hoca Alaaddin Ali (1391-1429), onun oğlu Şeyh İbrahim (1429-1447), onun oğlu Şeyh Cüneyd (1447-1460) ve onun oğlu Şeyh Haydar (1460-1488) yolu ile, Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in atasıdır.

Sadreddin Musa

Şeyh Sadrettin Musa (d. 1305 - ö. 1391 Erdebil) Safevi Hanedanına ismini veren ve Safeviye Tarikatı'nın kurucusu Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin halefi ve oğludur. Şeyh, oğlu Hoca Alaaddin Ali (1391-1429), onun oğlu Şeyh İbrahim (1429-1447), onun oğlu Şeyh Cüneyd (1447-1460) ve onun oğlu Şeyh Haydar (1460-1488) yolu ile, Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in atasıdır. Sadrettin Musa 1334-1391 yılları arasında, 57 sene Safeviye Tarikatı'nın şeyhliğini yapmıştır. Şeyhliği döneminde, Safeviye Tarikatı bölgesel politada, hesap edilmesi gereken bir aktör olmuş, tekkenin gelirleri ve öğrencileri de artmıştır. İlhanlı Beyleri'nden ve Moğol Asil'lerinden onun öğrencileri arasına girenler olmuştur. Tüm bunlarla beraber yine de bölgede arasında çatışma yaşadığı beyler de olmuştur. Babası ve selefi olan Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin döneminde genişleyen propaganda ağları, Şeyh'in döneminde organize bir hal alıp, tekke ile öğrencileri arasındaki iletişimin sürekliliği sağlanmıştır. Hac farizasını yerine getirdikten sonra 1391’de Erdebil’de ölmüştür. Yerine, şeyhliği 1391-1429 yılları arasında 38 yıl sürecek olan oğlu Hoca Alaaddin Ali geçmiştir.

Safevi Hanedanı soy ağacı

* Rıza Yıldırım. Turkomans Between Two Empires: The Origins Of The Qizilbash Identity In Anatolia (1447-1514) Ph.D. dissertation, Bilkent Üniversitesi, 2008.

Dipnotlar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar