Sadri ��Z��N

Jacobi-Anger açılımı

} şeklindedir. burada J n ( z ) {\displaystyle J_{n}(z)} n'inci Bessel fonksiyonudur. J − n ( z ) = ( − 1 ) n J n ( z ) , {\displaystyle J_{-n}(z)=(-1)^{n}\

Z-dönüşümü

Z dönüşümü, matematikte ve işaret işlemede bir dönüşüm. Zaman tanım kümesinde gerçel ve sanal bileşenleri olan herhangi bir ayrık işareti, frekans tanım kümesindeki biçimine dönüştürür.

Jacobi–Anger açılımı

Jacobi–Anger açılımı veya ( Jacobi–Anger eşitliği) harmonik temelli trigonometrik fonksiyon üstel bir açılımıdır . It is useful in fizikte (örneğin,düzlem dalga'lar ve silindirik dalgalar) arasında dönüşüm, ve sinyal işleme (FM sinyallerini tanımlamak içi...

Bessel–Clifford fonksiyonu

Bessel–Clifford fonksiyonu, Friedrich Bessel ve William Kingdon Clifford anısına atfetdilen iki kompleks değişken'li bir Tam fonksiyondur. Bu teori Bessel fonksiyonuna alternatif bir gelişme temin etmek için kullanılabilir.

Kök testi

Matematikte kök testi bir

Standart normal dağılım

Normal dağılımı kullanarak bazı olasılık değerlerini elde etmek çok zor ve zahmetli bir iştir. Bu yüzden elde edilen normal dağılımın ortalaması 0 a ve varyansı da 1 e eşitlenerek daha kolay işlem yapılması sağlanabilir. Bu işlem için kullanılan yönteme i...

Olasılık üreten fonksiyon

Olasılık üreten fonksiyonu bir rassal degiskenin olasılık kutle fonksiyonunun ureten fonksiyonu yani bir guc fonksiyonu ile temsil edilmesidir. Olasilik ureten fonksiyonlar cok defa Pr(''X''=''i'') olasilik serisinin acik tanimlamasi veya eksi olmayan ka...

Strence

(Strence:Ŝtŕensk)

Gerçel kısım

gerçel kısmı, z 'yi temsil eden gerçel sayıların sıralı çiftindeki ilk elemandır; yani z = (x, y) ise veya denk bir şekilde z = x+iy ise, o zaman z 'nin gerçel kısmı x 'tir. İngilizce karşılığından esinlenerek, Re''z'' ile veya Fraktür yazıtipindeki büy...

Kutup (karmaşık analiz)

Karmaşık analizde kutup, ya da düzgün bir söylenişle meromorf bir fonksiyonun kutbu, 1/zn 'nin z = 0 noktasındaki tekilliği gibi davranan matematiksel bir tekilliktir.