Sagu

Kısaca: Sagu, Hece ölçüsü ile yazılır. Edebi sanatlara yer verilir. Dörtlüklerle yazılır. Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir. Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini; kalanların acısını ve duyulan üzüntüyü dile getirir. Koşuk nazım şekliyle söylenir. ...devamı ☟

Sagu, İslamiyetten önceki Türk şiirinde ölen sevilen bir kişinin veya kahramanın ardından söylenen ve onun iyiliğini, dürüstlüğünü, ahlakını, faziletini anlatan dolayısıyla ölümünden duyulan acıyı dile getiren şiirlerdir. Sagular hece vezniyle söylenir, nazım birimi dörtlüktür. Her dörtlüğün ilk üç mısrası birbiri ile kafiyeli, dördüncü mısralar ise kendi aralarında kafiyelidir. Dörtlüklerin son mısralarının birbiri ile kafiyeli oluşu ayni zamanda dörtlükler arası bir bağ görevi görmektedir. Türk Aşık Edebiyatında yaygın olarak kullanılan koşma, destan, semai gibi nazım şekilleri, sagunun yüzyıllar içinde işlenerek geliştirilmiş şeklinden başka bir şey değildir.

Bu şiirlere İslamiyet sonrası halk edebiyatında ağıt, Divan edebiyatında mersiye denir. Yuğ denilen ölüm törenlerinde söylenir. Divanu Lugatit-Türkteki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.

Sagu

Portekizce Sagu kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sago, starch derived from the trunk of some varieties of palm tree

Sagu

Türkçe Sagu kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Sauvo] n. sago, starch derived from the trunk of some varieties of palm tree (used to make pudding)
n. sago, starch derived from the trunk of some varieties of palm tree (used to make pudding)
n. sago, starch derived from the trunk of some varieties of palm tree

Sagu

kimi hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, hintirmiği.

Sagu

Portekizce Sagu kelimesinin Fransızca karşılığı.
(culinário) sagou (m)

Sagu

Türkçe Sagu kelimesinin Fransızca karşılığı.
sagou [le]

Sagu

Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yalancı sagu palmiyesi
5 yıl önce

Yalancı sagu palmiyesi (Cycas), Cycadaceae familyasına ait bir bitki cinsi. Yaklaşık 95 türü tespit edilmiştir. Her ne kadar gerçek bir palmiye değilse...

Nazım biçimleri
2 yıl önce

tek başına bir dize en küçük nazım şeklidir,buna azade mısra denir. Koşuk Sagu Destan Sav, Uygur alfabesinde Atasözü olarak kullanılmıştır. Mani Türkü Ninni...

Edebiyat, Türkçe, Nazım, Nazım türleri
Yuğ
2 yıl önce

(Ağu), 2. Sığıt (Sagu), 3. Yığut (Yuğu) sözcükleri mersiye, ölünün arkasından okunan yas şiiri demektir. Ölüm törenlerinde Ağu, Sagu veya Yuğu adı verilen...

Nazım Birimi
2 yıl önce

Türk edebiyatında bir ölünün ardından duyulan acıyı anlatmak için söylenen sagu isimli şiirlerde ve aşk, doğa sevgisi, kahramanlık temalı koşuk ismi verilen...

Nazım birimi, Beyit, Koşuk, Murabba, Sagu, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk halk edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, Bent
Türk Halk Müziği
2 yıl önce

Dümbelek Bendir Çarpma Vurmalı Çalgılar Kaşık Zil Zilli Maşa Ağıt-Yakım-Sagu Atışma Azeri Havası- Mahnı Barak Bozlak Boğaz Havası: Kadınlarca gırtlaktan...

Türkü, Anadolu, Müzik, Rumeli, Aşık Veysel, Şarkı, Türk müziği
Sug
2 yıl önce

gruptan ayrıldı. SuG kelimesi, Türkçedeki anlamıyla "cani" olan, Japonca'da "Sagu" ya da "サグ" olarak yazılan sözcüktür. Daha sonra "SuG" diye değiştirildi...

Bis direği
5 yıl önce

direkler de büyülü güçlerini, ataya tapınış ritüellerinden sonrasında bırakıldıkları sagu bataklıklarındaki palmiyelere aktarmak amacıyla da kullanılırlar....

Bis direği, Ağaç, Bataklık, Büyük Okyanus, Casuarina, Kan, Kano, Kuzey Amerika, Kök, Mitoloji, Palmiye
Ağıt
2 yıl önce

söyleyenlere ise ağıtçı denir. Ağıtın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki adı sagudur ve yuğ adı verilen cenaze törenlerinde okunur; divan edebiyatındaki adı...

Ağıt, Ağıt