Sahih

Kısaca: Sahih, doğru, gerçek anlamında sıfat. İng otantik. ...devamı ☟

sahih
Sahih

İslam Sahih, doğru, gerçek anlamında sıfat. Arapça kökenlidir.

Sahih Hadis

Amel gerektiren (Müslümanlar tarafından uygulanması gereken), vacib kabul edilen hadisler. Peygamberin kendisi veya sahabeden adalet ve zabt sahibi kimseler vasıtasıyla, yine adalet ve zabt sahibi kimseler aracılığıyla rivayet edilen hadislerdir. Sahih hadisler, İslam alimlerinin çoğuna göre gerçek kabul edilirler.

sahih

Osmanlıca sahih kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fık: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibâdet ve muâmele. * Hâlis, kusursuz, şüphesiz. * Edb: Gerek söz bakımından ve gerek mânâca noksanları bulunmayan ifade. * Gr: Kelimenin kök harfleri (Huruf-u asliye) : 1- Hemzeden; 2- İki aynı harf yanyana geldiği zaman, yalnız biri yazılıp üzeri şeddelenmekten; 3- Harf-i illet "vay-ye" ve bunlardan dönen "elif"den sâlim bulunursa kelime sahih olur.

sahih

gerçek, doğru, sağın2, hakiki.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sahih
11 ay önce

Sahih (Ar. صَحِيحٌ ‎, İng. İngilizce: authentic, otantik), doğru, gerçek anlamında sıfat. Bir veya iki rivayet zinciri ile nakledilen, hadisçilerin değerlendirmeleri...

Sahih, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh, Hac, Hadis
Sahih-i müslim
11 ay önce

Sahih-i Müslim (Arapça: صحيح مسلم), İmam Müslim'in tedvin ettiği hadis kitabıdır. Ehl-i Sünnet geleneğinde İmam Buhari'nin Sahih'i (Sahih-i Buhari) ile...

Sahih-i Müslim, Hadis, Kütüb-i sitte, Sahih-i Buhari, Taslak, İmam Buhari, İmam Müslim, İslam
Sahih-i Buhari
11 ay önce

Sahih-i Buhârî (Arapça: صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan, ancak müellifinin adına (İmam Buhari) nispetle 'Buhârî', 'Buhârî-i Şerîf' gibi isimlerle...

Sahih-i Buhari, 810, 870, Buhara, Hadis, Ramazan, Semerkand, ޞevval, Hertenk, İmam-ı Buhari
Kütüb-i sitte
11 ay önce

kitapları sahih kabul edip diğer hadis kitaplarını ise sahih kabul etmediklerini ve o dönemde Abbasîlerin de onlarla ittifak ederek bu altı kitabı sahih kabul...

Kütüb-i sitte, Hadis, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Taslak, İslam, Sünen-i İbn Mace, Sünen-i Ebu Davut, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai
Sünnilik
11 ay önce

tamamen sahih kabul edilmemekle beraber günümüze ulaşıp da diğerleri kadar meşhur olmamışları ise şunlardır: Sahih literatürü: Sahih-i İbni Huzeyme Sahih-i...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Fatıma
4 yıl önce

1982. Ehlibeyt'in Annesi Hazreti Fatma. Yeni Boyut Yay. Ahmed bin Hanbel, Müsned. Bihar-ül Envar . Buhari, Sahih. Keşf’ul- Ğumme. Kur'an. Müslim, Sahih....

Fatıma Zehra, Ali ibn Ebi Talib, Arabistan, Hasan ibn Ali, Hatice, Mekke, Muhammed, Seyyid, Sünni, İslam, Şii, Hz. Ali, Peygamber
Muhammed el-Buhârî
4 yıl önce

Buharalı Fars bir muhaddistir. Yazdığı Sahih-i Buhârî diye bilinen (Arapça: الجامع الصحيح, El-Camius-Sahih) eser, sonradan Ehl-i Sünnet için güvenilir...

Hadis
11 ay önce

kitapları sahih kabul edip diğer hadis kitaplarını ise sahih kabul etmediklerini ve o dönemde Abbasîlerin de onlarla ittifak ederek bu altı kitabı sahih kabul...

Hadis, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Ansiklopedi, Ashab, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh