Sahip Ata Fahrettin Ali, (Arapça: صَهِپ اتَ فَكهر ال ضِن الِ ''Sâhip Ata Fakhr al-Din Ali''), Anadolu Selçuk yapıtlarına (mimarlarına) çok sayıda bağışta bulunan, yardımsever bir ve son Selçuklu büyük veziridir. Sahip Ata Fahrettin Ali, daha çok ''Sâhib Ata'' veya ''Sâhip Ata'' diye tanınırdı.

Sahip Ata Fahrettin Ali

Sahip Ata Fahrettin Ali, (Arapça: صَهِپ اتَ فَكهر ال ضِن الِ Sahip Ata Fakhr al-Din Ali), Anadolu Selçuk yapıtlarına (mimarlarına) çok sayıda bağışta bulunan, yardımsever bir ve son Selçuklu büyük veziridir. Sahip Ata Fahrettin Ali, daha çok Sahib Ata veya Sahip Ata diye tanınırdı. Sahipataoğulları, merkezi Afyonkarahisar (eski ismi Karahisar-i Sahip veya Afium Kara hissar) olan ve çevresini içine alan bölgede, bir Anadolu Türk Beyliği'ni Anadolu Selçuklu Devleti'nin (Arapça: السلاجقØé الروم al-Salājiqa al-RÅ«m Farsça: سلجوقیان روم SaljÅ«qiyān-e RÅ«m; Rum Selçukluları), bir ve son veziri olan Fahrettin Ali tarafından yaklaşık 1275 yılında kurulmuştur. Sahip Ata, 1277 yılında ölen Pervane Muineddin'den (Arapça: پءروَنء مِن ال ضِن صُلءيمَن, Pervane Mu'in al-Din Suleyman) sonra o zamanlar Anadolu'da en çok sözü geçen bir kişidir. 1258 yılında ölen Celaleddin Karatay'ın yerine hukuk (adalet) vezirliğine (emir-í dad) atanmıştır. İki yıl sonra da, Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus (Arapça: عز الدين كيكاوس بن كيخسرو, 'Izz al-DÄ«n Kaykā'Åés bin Kaykhusraw) tarafından 1260 yılında Sahip ünvanı verilip, Büyükvezir'liğe atanmıştır. Sahip Ata ve Pervane Muineddin, birlik olup İlhanlılarla barışcıl ve sakin bir ilişki kurmuşlardır. Bu birlik Selçukluların ünlü tarih yazarı İbn Bibi'ye göre 1271 yılına kadar sürmüştür. Sahip Ata'nın, kişisel ilgisi tek Mimarlık değil, ayrıca Mimarlara'da ilgi gösterirdi. O dönemin değerli Mimarları Kölük bin Abdullah (Arapça: ك؛لُك بِن اَبدُلَّه) ve Kaluyan el-Konevi (Arapça: خاَلُياَن آل كْنءڤِ) ile beraber çalışmıştır. Onun mimari bağışlarında Kölük bin Abdullah ve Kaluyan el-Konevi'yi çalıştırmıştır. == Eserleri == Sahip Ata'nın yaptırmış olduğu tarihi eserler: * İshaklı Hanı (Sahipata Han) 1249 (Hicrí 647) yılında, * Akşehir Taş Medrese'nin tamiri 1250 yılında, * Konya Sahip Ata Hanı 1260-61 yıllarında, * Konya Sahip Ata (Larende) Camisini 1258-79 yıllarında, * Konya İnce Minareli Medrese (Darülhadis veya Dar-ül Hadis) 1258-79 yıllarında, * Ilgın kaplıcası 1267-68 yıllarında, * Ilgın (Sahip Ata) Hanı 1267 yılında, * Kayseri Sahibiye Medrese 1267-68 yıllarında, * Sivas Gök Medrese 1271 yılındaJ.M. Rogers, "The Çifte Minare Medrese at Erzurum and the Gök Medrese at Sivas: A Contribution to the History of Style in the Seljuk Architecture of 13th Century Turkey" Anatolian Studies, Vol. 15. (1965), pp. 66 Doğum tarihi belli olmayan Sahip Ata, 1288 yılında vefat etmiştir.

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar