Sözde peygamber, herhangi bir dine göre; kendi kutsal kitabındaki kriterlere uymayan söylemlerde bulunan ve peygamber olduğu iddia edilen kişi. "Sözde Peygamberler" sınıflaması her dinin ölçütlerine göre farklıdır. Dolayısıyla sınıflamalar dinlere göre görecelik taşır.

Sahte Peygamber

Sözde peygamber, herhangi bir dine göre; kendi kutsal kitabındaki kriterlere uymayan söylemlerde bulunan ve peygamber olduğu iddia edilen kişi.

"Sözde Peygamberler" sınıflaması her dinin ölçütlerine göre farklıdır. Dolayısıyla sınıflamalar dinlere göre görecelik taşır.

Doğu dinleri (Budizm, Konfuçyanizm vd) temelde peygamber kavramını kullanmadıkları için, sözde peygamber terimi de bu dinlerin literatüründe bulunmamaktadır. Temelde bu kavram İbrahimi Dinler'e aittir.

Kaynaklar

* Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar