Said Bin Zeyd

Kısaca: Said bin Zeyd Aşere-i mübeşşereden, yani dünyadayken Cennetle müjdelenen on Sahabiden biri. Künyesi Ebu Aver veEbu Sevir idi. Nesebi, Said bin Zeyd bin Amr'dır. Soyu, Ka'b bin Lüvey'de Peygamberimiz Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemle birleşir. Annesi, Fatıma binti Ba'ce ibni Halef el-Huzariyye'dir. 671 (H.51) senesinde Medine'de vefat etti. Said bin Zeyd hazretlerinin babası Zeyd bin Amr, İslamiyetten önce, Peygamberimizle görüşürdü. Allahü tealanın kendine verdiği ilhamla, putlara ...devamı ☟

Said bin Zeyd Aşere-i mübeşşereden, yani dünyadayken Cennetle müjdelenen on Sahabiden biri. Künyesi Ebu Aver veEbu Sevir idi. Nesebi, Said bin Zeyd bin Amr'dır. Soyu, Ka'b bin Lüvey'de Peygamberimiz Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemle birleşir. Annesi, Fatıma binti Ba'ce ibni Halef el-Huzariyye'dir. 671 (H.51) senesinde Medine'de vefat etti.

Said bin Zeyd hazretlerinin babası Zeyd bin Amr, İslamiyetten önce, Peygamberimizle görüşürdü. Allahü tealanın kendine verdiği ilhamla, putlara tapan insanların haline şaşar, putperestliğin şirk olduğunu, onlara kesilen kurbanların etinin yenmeyeceğini düşünürdü. Bu sebeple kendine yeni bir din bulmak için Suriye taraflarına gidip, İbrahim aleyhisselamın dinine girerek Haniflerden oldu. Mekke'ye döndüğünde cahiliye adetlerinden olan kız çocuklarını diri diri toprağa gömenlerle mücadele etti. Kız çocuklarının çoğunun ölümden kurtulmalarına sebep oldu. Oğlu Said'e de sık sık; “Bir Allah'a mı, yoksa bin ilaha (putlara) mı inanayım?” der, onu Allah'a inanmaya teşvik ederdi. Bu sebepledir ki Said, Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem kendisine Müslüman olmasını söyleyince, hanımıFatıma ile birlikte hemen Müslüman oldu. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem, İslam dinini tebliğe başladığında, ilk inananların arasına girdi.

Habbab bin Eret evlerine gelip, Fatıma binti Hattab'a, Kur'an-ı kerim okurdu. Hazret-i Ömer bin Hattab da, Said bin Zeyd'in evinde okunan Kur'an-ı kerimden kalbi yumuşayıp, tesiri altında kaldı. Kur'an-ı kerimi okuyup, fesahat, belagat, mana ve üstünlüklerine hayran kalıp, düşmanlığı silindi. Bunun üzerineÖmer radıyallahü anh, Resulullah efendimizin yanına gidip iman etmekle şereflendi.

Said bin Zeyd radıyallahü anh, Müslüman olunca, Mekke'de, diğer Eshab-ı kiram gibi işkence gördü.Müşriklerin Mekke'de suikast, işkence, zulüm ve tazyikleri artınca, Peygamber efendimizin müsadesiyle Habeşistan'a hicret etti. Sonra Medine'ye geldi.

Hicret-i Nebevi'den sonra Resulullah efendimizin emriyle Talha bin Ubeydullah ile beraber Suriye tarafına araştırma ve oradakilerin hallerini inceleme vazifesiyle gönderildi. Bu vazifedeyken, Ebu Süfyan'ın başkanlığındaki kervanın durumunu araştırdı.

Bedr Gazasında bulunmadıysa da, Peygamber efendimiz onun oklarını attılar. Ganimetten pay ayrıldı. Peygamber efendimizin bütün gazvelerine katıldı. Cennetle müjdelendiği hadise ve hadis-i şerif:

“On kişi Cennettedir. Ebu Bekr Cennettedir. Ömer Cennettedir. Osman Cennettedir ve Ali, Zübeyr, Talha, Abdurrahman bin Avf, Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakkas Cennettedir.” (radıyallahü anhüm). Peygamber efendimiz bu dokuz kişiyi zikredip, sustu.

Eshab-ı kiram; “Ya Resulallah! Onuncusu kimdir?” diye sorunca, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem:

“Said bin Zeyd Cennettedir.” cevabını verdiler.

Hazret-i Ebu Bekr halife olunca, ona biat etti. Hazret-i Ömer'in hilafeti zamanında 634 (H.13)te Ecnadeyn Muharebesinde süvari kuvvetlerine, Fihl Muharebesinde piyade birliklerine kumanda etti. Şam'ın muhasarasına katılıp, şehrin fethinde bulundu. 636 (H.15)da Yermük Muharebesine katıldı. Hazret-i Osman halife seçildiğinde ona biat etti. Hazret-i Osman, ona Kufe'de ikta olarak bir miktar arazi verdi. Hazret-i Osman'ın şehadetine çok üzüldü.

Said bin Zeyd, 671 (H.51) senesinde Medine'ye yakın, yeşilliği bol ve güzel bir yer olan Akik'te yetmiş yaşlarındayken vefat etti. Cenazesini Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahü anh yıkadı ve kefenledi. Abdullah bin Ömer radıyallahü anh namazını kıldırdı. Medine'de, Baki Kabristanlığına Eshab-ı kiramın omuzları üstünde getirilip, Sa'd bin Ebi Vakkas ile Abdullah bin Ömer tarafından kabre indirilerek defnedildi.

Said bin Zeyd hazretleri; dünya ve dünya nimetlerinden daha çok ahireti düşünür ve zamanını ibadetle geçirirdi. Makam ve mevkii hiç düşünmez, ancak kendisine verilen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirirdi. Cihadı çok sever, gösterişi hiç sevmezdi. Duası kabul olanlardandı. Bunun için kendisini kırmaktan herkes çekinirdi.

Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Ömer, Amr ibni Haris, Ebü't-Tufeyl; Tabiinin büyüklerinden Ebu Osman Hindi, Said ibni Müseyyib, Kays bin Ebu Hazim ve başkaları, hal ve sözlerinden rivayette bulunmuşlardır. Peygamber efendimizden kırk sekiz hadis-i şerif rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Kim malının yanında, kanını, dinini ve ehlini korumak uğrunda öldürülürse o şehittir.

Kim başkasına ait olan bir karış yeri haksız olarak, kendi mülküne dahil ederse, kıyamet gününde arzın yedi katı halka gibi boynuna geçirilir.

Kırmızı beyaz mantar (Kem'e), kudret helvası nevindendir. Suyu gözlere şifadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

593
5 yıl önce

düzenine göre 34. imparatoru (ö. 641) Lübabe bint Haris, sahabe (ö. 655) Said bin Zeyd, sahabe (ö. 670 / 671) Ino Anastasia, Bizans imparatoru II. Tiberius'un...

593, 5. yüzyıl, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597
Sidi Bu Zeyd ili
5 yıl önce

Sidi Bu Zeyd Vilayeti (Arapça: ولاية سيدي بوزيد) Tunus'un orta kesiminde yer alan bir vilayet. 6.994 km² yüzölçümündeki vilayetin nüfusu 396.000 kişidir...

Aşere-i Mübeşşere
1 yıl önce

Sıddık Ömer bin Hattab Osman bin Affan Ali bin Ebu Talib Talha bin Ubeydullah Zübeyr bin Avvam Abdurrahman bin Avf Sa'd bin Ebi Vakkas Said bin Zeyd Ebu Ubeyde...

Aşere-i mübeşşere, Aşere-i mübeşşere
Mekke Şerifliği
5 yıl önce

bin Zeyd 1688 - 1689 Şerif Ahmed bin Galip 1689 - 1691 Şerif Muhsin bin Ahmed 1691 - 1693 Şerif Said bin Saad (İlk çıkışı) 1693 - 1694 Şerif Saad bin...

Tunus'taki şehirler listesi
5 yıl önce

Safakes (Sfaks) Sidi Alouane Sidi Bu Ali (Sidi Bou Ali) Sidi Bu Said (Sidi Bou Said) Sidi Bu Zeyd Sidi El Hani Sidi Nsir Silyana Soliman (Sliman) Souassi Sounine...

Tunus`taki şehirler listesi, Aryana, Bace, Ben Arus, Bizerte, Cendube, Cerbe, El Cem, El Kâf, Gabes, Hammamet
Tabiin
1 yıl önce

denir. Tâbiînlerden ilk olarak Hicrî 30 yılında Zeyd bin Mamar bin Zeyd, en son da H.S. 180 yılında Halef bin Halife ölmüştür. Çoğu tabiin, Sahabe'den kalan...

Tabiin, Hz. Muhammed, Sahabe, Taslak, Tebeut Tabiin, İslam
Müfessir
1 yıl önce

721), Atâ bin Ebu Rebah (Ö. 733), İkrime (ö. 723), Said bin Cübeyr (ö. 714), Tavus (ö. 724) Abdullâh İbn Mesud Irak okulunu kurmuştur. Zeyd bin Eslem ise...

Müfessirler ve tefsir kitapları listesi
1 yıl önce

Amr bin el-Âs (583 - 664) Zeyd bin Sabit (610 - 676) Ebu Hureyre (? - 676) Abdullah bin Abbas (619 - 687) Abdullah bin Zübeyr (624 - 692) Abdullah bin Ömer...