Said Paşa (Küçük)

Said Paşa (Küçük Mehmed) Osmanlı sadrâzamlarından. 1838 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Seb’a-zâde Ali Nâmık Efendidir.

Said Paşa (Küçük Mehmed) Osmanlı sadrazamlarından. 1838 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Seb’a-zade Ali Namık Efendidir. Zamanın Bahriye Müşiri Eğinli Said Paşadan ayırmak için “Küçük” lakabı takılmıştır.

Öğrenimine Erzurum’da başladı ve İstanbul’da devam etti. Meclis-i vala mazbata odasına katip yardımcısı olarak girdi. Bu sırada Fransızca'yı öğrendi. Sırasıyla, Şura-yı Devlet üye yardımcılığı, Takvimhane Müdürlüğü, Tahrir-i Emlak Müdürlüğü, Ticaret Nezareti Mektupçuluğu ve Sadaret Mektupçuluğu vazifelerinde bulundu. Sultan İkinci Abdülhamid Han, tahta geçtikten sonra, Mabeyn-i Hümayun Başkatipliğine tayin olundu. Bundan sonra vezir payesini alarak, Meclis-i Âyan üyesi, Hazine-i Hassa Nazırı ve Dahiliye Nazırı vazifelerinde bulunduktan sonra, 18 Ekim 1879’da Sadrazam oldu. Sadaret makamına geldiğinde kırk bir yaşında idi. Said Paşa, dokuz defa sadrazamlık makamına tayin edildi. Sadrazamlığı yedi yıl, bir ay yirmi dokuz gündür.

Meşrutiyete karşı olmakla beraber, çekingen ve sorumluluktan kaçan bir karaktere sahip olduğu için, 31 Mart hadisesinde pasif kalmıştır. Said Paşa, İkinci Meşrutiyette Meclis-i Âyan Reisi oldu. Mahmud Şevket Paşanın kabinesinde, nazırlık vazifesinde bulundu. 1914’te yetmiş altı yaşında vefat etti. Mezarı, Eyüp Türbesinin girişindedir.

Said Paşa, Doğu ve Batı kültürüne sahip olup, kitaplara karşı büyük bir merakı vardı. 1965’te, zengin kütüphanesi bir banka tarafından satın alınmıştır. Sadrazamlığı zamanında ilmi, siyasi, ekonomik alanlarda alınan bütün iyi kararları, kendisine mal eden bir hatıra yazmıştır. Halbuki, yaptığını ileri sürdüğü bütün işler, bizzat Sultan İkinci Abdülhamid Hanın emirleriyle yerine getirdiği hususlardır.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Said Paşa (Küçük) ilgili konular

  • Paşa

   Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.
  • Hüseyin Paşa (Küçük)

   Hüseyin Paşa (Küçük) Osmanlı denizcisi. Tayazâde Dâmâd Küçük Hüseyin Paşa da denir. 1757’de Gürcistan’da doğup, 1803’te İstanbu
  • Said Paşa (Küçük)

   Said Paşa (Küçük Mehmed) Osmanlı sadrâzamlarından. 1838 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Seb’a-zâde Ali Nâmık Efendidir.
  • Sadrazamlar

   Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.
  • Küçük Mehmed Said Paşa

   Küçük Mehmet Sait Paşa II. Abdülhamit saltanatında,
  • Küçük Mehmet Sait Paşa

   Mehmed Sait Paşa (1838, Erzurum - 1 Mart 1914, İstanbul), Osmanlı devlet ve siyaset adamı. II.
  • Mehmet Sait Paşa

   Mehmed Sait Paşa (1838, Erzurum - 1 Mart 1914, İstanbul), Osmanlı devlet ve siyaset adamı. II.
  • Küçük Hüseyin Paşa

   Küçük Hüseyin Paşa ya da Tayazade Damat Küçük Hüseyin Paşa (1757-7 Aralık 1803) Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya`ydı.
  • Küçük Paşa

   Küçük Paşa, siyasetçi ve yazar Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın 1910’da yayımlanan romanı.