Saint-Pierre Kilisesi, dünyanın ilk kilisesi olduğu söylenen Antakya'da bulunan kilisedir.

Saint-Pierre Kilisesi

Saint-Pierre Kilisesi, dünyanın ilk kilisesi olduğu söylenen Antakya'da bulunan kilisedir.

1963'te Vatikan tarafından hac yeri olarak ilan edilmiştir. Habib-i neccar dağı'nın eteklerindedir ve yarısı kayalara oyularak yapılmıştır. kilisenin içinde, vaftiz suyu kabul edilen, kayalardan sızan suyun toplandığı bir küçük bir havuz ve sonunda cehennem kayıkçısı kharon kabartması olan bir tünel vardır.

1963 yılında Papa IV. Paul tarafından hac yeri olarak ilan edilmesinin ardından her yıl 29 haziran günü katolik kilisesince ayinler düzenlenmekte ve dünyanın dört bir yanından bu ayine katılmak üzere hristiyanlar antakya’ya gelmektedir.

Kaynaklar

* Vikipedi

Yanıtlar