Saint Pierre

Aziz Petrus (d. MS 30 (soldaki kısımda ms 33 de papaz olduğu yazılıyor. nasıl ms 30 da doğmuş olabilir?; MS 64 ile 68 arasında öldü) Simon Peter, Simeon, Simon (/ ˈsaɪmən / ), Cephas veya Havari Peter olarak da bilinir. İsa'nın on iki havarisinden biridir. İsa'nın diğer bir havarisi olan Andreas'ın kardeşidir.

Hristiyanlıkta adının önüne "Aziz" unvanı getirilir. Celile, Filistin'de dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği balıkçılıktı. Katolik Kilisesi'ne göre ilk Papa ve İsa'nın varisidir. 29 Haziran 67 tarihinde çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inanılır. Hristiyan geleneğine göre, Petrus Roma'da İmparator Nero'nun yönetimi altında ters olarak çarmıha gerildi. Roma'nın ilk piskoposu - başka bir deyişle Papa - olarak kabul edilir. Ayrıca Doğu Hristiyan geleneği tarafından Antakya'nın ilk patriği olarak görülür. Eski Hristiyan kiliselerinin tümü, Petrus'u büyük bir aziz olarak ve Antakya Kilisesi ile Roma Piskoposluğu'nun kurucusu olarak saygı gösterir. Fakat haleflerinin otoritesine ilişkin tutumlarında farklılık gösterir. Katolik inancına göre, Matta 16'da (Matta 16:18) İsa Petrus'a Kilise'de özel bir konum vadetmiştir.

Yeni Ahit'te Petrus, dört İncil'in hepsinde ve Elçilerin İşleri'nde defalarca ve belirgin bir şekilde belirir. Özellikle Markos İncili'nin geleneksel olarak Peter'in vaazının ve görgü tanığının anılarının etkisini gösterdiği düşünülüyordu. Pavlus'un Korintlilere İlk Mektubu ve Galatyalılara Mektup'ta Peter ya da Cephas adıyla da bahsedilir. Yeni Ahit ayrıca geleneksel olarak ona atfedilen iki genel mektup - Birinci Petrus ve İkinci Petrus - içerir. Ancak modern bilim her ikisinin de Petrine yazarlığını sorgulamaktadır. İkinci Petrus'un MS 90 yılında Petrus öldükten sonra yazıldığı düşünülmekte, Birinci Petrus'un ise Petrus tarafından yazdırılmış olabileceği konusunda akademisyenler arasında farklı görüşler vardır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.