salı pazarı

Türkçe salı pazarı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. cheap jack

Yanıtlar