--}}

Salacıoğlu

Salacıoğlu (tam adı Salacıoğlu Mustafa Celveti veya Giritli Salacıoğlu Mustafa Celveti, bazen şeyh ünvanı ile de geçer) 18. yüzyılda Girit`te doğmuş ve yaşamış bir Türk tasavvuf şairidir. Salacızade ve Salacıdedeoğlu mahlaslarını da kullanmıştır. Bir divanı ve iki mesnevisi bulunmaktadır.

Salacıoğlu (tam adı Salacıoğlu Mustafa Celveti veya Giritli Salacıoğlu Mustafa Celveti, bazen şeyh ünvanı ile de geçer) 18. yüzyılda Girit`te doğmuş ve yaşamış bir Türk tasavvuf şairidir. Salacızade ve Salacıdedeoğlu mahlaslarını da kullanmıştır. Bir divanı ve iki mesnevisi bulunmaktadır.

Hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Babası Şeyh Ahmed Efendi`nin ölüm yılı olan 1756`dan bir süre önce Hanya`da doğmuş, son şiirlerinin tarih düştüğü 1825`den bir süre sonra Kandiye`de ölmüştür. Çok seyahat ettiği, İstanbul`da Üsküdarlı Haşim Baba`nın meclisinde bulunduğu şiirlerinden bilinmektedir. Ebced hesabı ile yazılmış şiirleri de bulunmaktadır.

Bir şiiri

``Giridi Hanyaviyem ben Salacıoğlu`dur namım`` ``Seyahat ehliyem bir yerde yok temkin ü aramım`` ``Vücudum Ka`besine bir erin avniyle yol buldum`` ``Egerçi hacc-ı beyt etdim veli eskitdim ihramım`` ``Şarab-ı vahdetin yek cur`asın nuş eyledim bir dem`` ``İçinde mest olup hala o keyfiyyetle sersamım`` ``Kurulmuş bezm-i aşk cam-ı mahabbet devr eder bir bir`` ``Demem gel iç bu demden sufi yokdur sana ibramım`` ``Ne ta`at ne ibadet kaldı oldum kafir-i mutlak`` ``O dostun aşkı yağma kıldı zühdüm dinim imanım`` ``Safalar vaktidir arz-ı cemal etdim dem-i nevruz`` ``Bi-hamdi`llah irişdi izzet ü rif`atle bayramım``

KaynakKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.