Salankamen Sava����

Salankamen Savaşı

Bilgi Kutusu Savaş

Salankamen Muharebesi

Salankamen Muharebesi (''Szlankamen, Slankamen, Slankamin diye de geçer'') Osmanlı ordusu ile Habsburg Ordusu arasında 19 Ağustos 1691 günü meydana gelen ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları'nın parçası olan bir savaştır.

Salankamin

Slankamen

Salankamen veya Eski Salankamen (Sırpça: Стари Сланкамен) Sırbistan'ın kuzeyinde, Tuna’nın hemen kuzeyinde bir köydür.

Stari Slankamen

Slankamen Savaşı

Salankamen

Salankamen veya Eski Salankamen (Sırpça: Стари Сланкамен) Sırbistan'ın kuzeyinde, Tuna’nın hemen kuzeyinde bir köydür.

Numan Paşa (Köprülüzade)

Numan Paşa (Köprülüzade) Osmanlı Devleti sadrâzamlarından. Salankamen Muhârebesinde şehit olan Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşanın büyük oğlu olup, ilmi, fazlı, vâliliklerinde dürüst ve âdilâne hareketi ve muvaffakiyetiyle şöhret bulmuş vezirlerdendir.Demir...

Köprülüler Ailesi

Köprülüler Ailes Köprülü Mehmed Paşa ile birlikte ortaya çıkan ve 17. yüzyıl ortalarında iktidara geçen, Osmanlı Devletinin gerilemesini uzun müddet durdurmaya, hatta yeni fetihlere muvaffak olan bir vezir ailesi. Bu aile, birçok azası ile 17. yüzyılın so...

Salakamen Savaşı

Sultan İkinci Ahmed padişah olduğunda Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sadrazamdı. Sultan İkinci Süleyman'ın son yıllarında Köprülü Fazıl Mustafa Paşa önemli askeri başarılar elde etmişti. Belgrad'dan çıkıp Tuna'yı aşarak, Avusturya üzerine yürüyen Köprülü Fazı...