Salman, Ordu ilinin Akkuş ilçesine bağlı bir beldedir. Yüzölçümü 49 km², 2007 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 4.207'dir. Kuzeyinde Akpınar Beldesi ve Dağyolu Köyü, güneyinde Seferli Beldesi ve Erbaa İlçesi (Tokat) ile çevrili alanda yer almaktadır. Nüfusuna ve gelişmesine bakıldığında Akkuş'un en büyük beldesidir. 12.11.2012 tarihli 6360 sayılı Kanun ile Ordu'nun büyükşehir olması ile Salman beldesi, ilin diğer beldeleri ile birlikte mahalleye dönüştürülmüştür.

Salman, Akkuş

Salman, Ordu ilinin Akkuş ilçesine bağlı bir beldedir. Yüzölçümü 49 km², 2007 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 4.207'dir. Kuzeyinde Akpınar Beldesi ve Dağyolu Köyü, güneyinde Seferli Beldesi ve Erbaa İlçesi (Tokat) ile çevrili alanda yer almaktadır. Nüfusuna ve gelişmesine bakıldığında Akkuş'un en büyük beldesidir. 12.11.2012 tarihli 6360 sayılı Kanun ile Ordu'nun büyükşehir olması ile Salman beldesi, ilin diğer beldeleri ile birlikte mahalleye dönüştürülmüştür. * Adını, Hacıemiroğlu Beyliği döneminde yaşamış olan Selman Ağa'dan alan Salman Beldesi'nde eski çağlarda Kalip, Can ve Tiraben kavimlerinin yaşadığı bilinmektedir. Sonra yöre Kadim Pontus Krallığı'nın eline geçmiştir. Yörede bulunan Kevgir Kalesinin harabeleri de bunu desteklemektedir. Daha sonra Kadim Roma ve Doğu Roma imparatorluklarının egemenliğine geçen yöre IV. Haçlı Seferi'nden sonra bölgede kurulan Pontus Rum İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun zamanında özellikle Çepni ve Kıpçak Türklerinin akınlarına maruz kalmıştır. Niksar'da kurulan Danişment Devleti sınırlarında kalan Salman ve sahil kesimi özellikle Çepnilerden olan Hacıemiroğulları zamanında tamamen Türkleşmiştir. 1398'de Yıldırım Beyazıt'ın Kadı Burhanettin'i bozguna uğratmasının akabinde yöre Osmanoğullarının eline geçmiştir. * Salman, I. Dünya Savaşı'nda düşman işgaline uğramamıştır ancak Rum ve asker kaçağı Türk asılllı eşkiyaların baskısına ve zulmüne maruz kalmıştır. * Cumhuriyet döneminde Akkuş ile birlikte Ünye'ye bağlı olan Salman, Akkuş ilçe olduktan sonra Akkuş'a bağlanmıştır. 1988 yılında belediye teşkilatı kurulan Salman Beldesi, çevre köylerin merkezindedir. * Belde, Canik Dağları'nın iç kesimlerinde yer alan Kızılotyazı Tepesi'nin eteklerine kurulmuştur. Belde'nin Akkuş dışında Ünye, Erbaa ve Salıpazarı ile doğrudan bağlantıları vardır. Beldenin rakımı 1.100 metredir. * Orta Karadeniz'in tipik yayla iklimine sahip olan beldede yılın 4 ayı kar altındadır. Bahar ve yaz aylarınde bol yağış alan beldede bitki örtüsü gür orman olup daha çok gürgen ağaçları yetişmektedir. * Yayla ve kış turizmi açısından uygun koşullara sahiptir. Bununla beraber yoğun göç veren beldenin önde gelen sorunlarının başında yol, tarım ve hayvancılık ile eğitim gelmektedir. * Salman halkının başlıca geçim kaynakları; fındık, mısır, kara lahana, orman ürünleri, büyükbaş hayvancılık, halıcılık ve arıcılıktır. * Kültürel olarak yörede Tokat kültürü görülmektedir. * 36°50'45 Doğu boylamları ile 40°50'57 Kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.

Nüfus

:2010 : 4.023 kadın: 1.952 erkek: 2.071 :2007 : 4.207 kadın: 2.068 erkek: 2.139 :2000 : 6.674 :1990 : 5.416

Mahalleler

Çakırlar Mahallesi, Çamalan Mahallesi, Elmalık Mahallesi, Güveluşağı Mahallesi, Merkez Mahallesi, Şehitkerim Mahallesi, Taşoluk Mahallesi.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar