Samed (İslam)

Kısaca: Samed (Arapça الصمد), Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir. ...devamı ☟

Samed (Arapça الصمد), Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir. Etimoloji Kelime mezopotamyada Akadların güneş tanrısı Şamaş veya Kenanlıların güneş tanrıçası olan şapaş ile benzer fonetiğe sahiptir ve muhtemelen aynı isimlerin farklı dil ve lehçelerdeki farklı telaffuzundan ibarettir. Bu ve benzeri durumdaki diğer isimler bazı analistler tarafından (tanrı veya tanrıçalara verilen isimlerin Allah'a atfedilmesi) tektanrıcılığa giden yolda değişik adımlar atılması olarak değerlendirilir. Anlamı Geleneksel meal çalışmalarında Samed kelimesine birebir tercüme şeklinde anlam verilmez ve "hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan" şeklinde açıklamalarda bulunulur. Adın geçtiği Kur'an ayetleri De ki: O Allah, birdir. Allah Samed'dir. O doğmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona eş veya denk değildir.(112:1,2,3) Dış bağlantılar * Samed ile ilgili tartışma ve görüşler, ing * Görüntülü Esma-ül Hüsna (İngilizce ve Arapça) Ayrıca bakınız * Şamaş

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.