Sameh (ס) İbrani alfabesinin 15. harfi olup Yunan alfabesindeki karşılığı Ksi (Ξ, ξ) ve Kiril alfabesinde Ѯ'dir. Ebced hesabındaki değeri 60'tır.

Sameh

Sameh (ס) İbrani alfabesinin 15. harfi olup Yunan alfabesindeki karşılığı Ksi (Ξ, ξ) ve Kiril alfabesinde Ѯ'dir. Ebced hesabındaki değeri 60'tır. Arap alfabesi'nde bu harfin muadili yoktur ve /s/ harfi için Sin harfi kullanılır. Ebced hesabında 60 sayısını elde etmek için Şin'den türemiş Sin harfi kullanılır.

Kaynakça

Yanıtlar