san'a

San'a (Arapça; |صنعاء) Yemen'in başkenti.

San'a

San`a Yemen`in başkenti. 2005 yılında, şehir nüfusu 1.937.451`dir.

Tarih

Efsanelerde geçmişi İS 1. yüzyıla değin indirilen Ghumdan adlı eski bir kale üzerinde kuruldu.Hz. Ali tarafından 632`de Müslümanlaştırıldı. Zeydi imamlarıyla rakip hanedanlar arasında zaman zaman çatışmalara sahne oldu. Başkenti başta Şadah`ta olan Zeydi İmamlığı, sık sık kesintiye uğramakla birlikte 860`tan 1962`ye değin ayakta kaldı. Birbirini izleyen istilacıların başkenti başka yerlere taşımaları nedeniyle, San`a 12-15. yüzyıllar arasında büyük bir gerileme gösterdi. Tahiri hanedanından Abdülvahap ibn Tahir (1478-88) kente birçok zarif cami ve medrese yaptırdı. 1516`da Osmanlı egemenliğine giren kentte 17. yüzyılın başlarında yeniden imamların fiili yönetimi başladı. Kenti ancak 1872`de ele geçirebilen Osmanlılarla imamlar arasındaki çatışma 1913`e değin sürdü. Bu tarihten yapılan antlaşmayla imamlar tam bir özerklik elde etti. Osmanlıların I. Dünya Savaşı`nda yenilgiye uğramasının ardından San`a başkent olmak üzere İmam Yahya Önderliğinde bağımsızlık ilan edildi. İmam Ahmet döneminde (1948-1962) güneydeki Taiz`e taşınan başkent, cumhuriyetin kurulduğu 1962`de bir kez daha San`a`ya getirildi. 1990`da Kuzey Yemen`le Güney Yemen`in birleşmesinden sonra yeni devletin de başkenti oldu.

Kültür

Eski Kent, çok sayıda kapısı bulunan 6-9 m. yüksekliğindeki sağlam surlarla çevrilidir. Mimari açıdan en ilginç kapı, 1962`deki devrimden sonra Özgürlük Kapısı adı verilen ``Yemen Kapısı`` `dır. Eski kentin merkezinde eskiden imam sarayı olan yedi katlı Cumhuriyet Sarayı yer alır. Eski pazaryerleri (``suk``) ve sayıları 40`ı geçen camilerin çoğu kentin doğu bölümündedir. En ünlü cami, Zeydilerin eskiden Mekke`deki Kabe kadar değer verdiği bir kabesi bulunan ve dünya`nın en eski camilerinden biri olan Camiü`l-Kebir`dir. Birü`l-Azab, Birü`l-Beheymi ve Birü`ş-Şema adlı yeni mahalleler kentin batı bölümündedir. 1984`te, Eski Kent Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Miras Listesi`ne alınmıştır. 2004 yılında Arap Kültür Başkenti ilan edildi.

Kaynaklar

Vikipedi

san'a

Osmanlıca san'a kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yemen diyarında bir şehrin adı.

İlgili konuları ara

Yanıtlar