San Andreas Kırığı

San Andreas Kırığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde, California'nın güneyinden kuzeydoğu yönünde uzanarak San Francisco'nun yakınlarından denize doğru ilerleyen büyük yerkabuğu kırık hattı.

San Andreas Kırığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde, California'nın güneyinden kuzeydoğu yönünde uzanarak San Francisco'nun yakınlarından denize doğru ilerleyen büyük yerkabuğu kırık hattı. Uzunluğu yaklaşık 1.050 km'dir. Dünyada en çok adı geçen faylardan bir olan San Andreas Fayı, Kuzey Amerika'nın Pasifik Okyanusu kıyısına paralel olarak, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusnda uzanan ve Pasifik kıyı dağlarını boydan boya kesen büyük bir kırık sistemi, doğrultu atımlı sağ yönlü bir fay zonudur. Kırık boyunca gerçekleşen hareketler doğrultu atımlı tiptendir ve toplam yatay yer değiştirme miktarı birkaç yüz kilometreyi bulur. Hareketlilik günümüzde de yılda birkaç santimetre hızında sürmektedir; bu nedenle kırık hattı boyunca deprem tehlikesi büyüktür. 1906 San Francisco depremi ve 1989 Loma Prieta depremi kırık boyunca oluşan hareketin sonuçlarıydı. Levha tektoniği kuramına göre San Andreas Kırığı, yerkabuğunu oluşturan büyük levhalardan Pasifik ve Kuzey Amerika lavhalarının çarpışması sonucunda ortaya çıkmıştır.

Dış bağlantılar

* San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayları arasında bir karşılaştırma

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.