sanatçı

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır.

Sanatçı

Sanatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sanat

sanatçı

1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse:
"Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

sanatçı

güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, yapıt veren (kimse). sanatkâr. sinema, tiyatro, müzik gibi sanat yapıtlarını oynayan, yorumlayan, uygulayan(kimse).

sanatçı

Türkçe sanatçı kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. artist, performer, craftsman, artificer, long haired

sanatçı

Türkçe sanatçı kelimesinin Fransızca karşılığı.
artiste [le][la]

sanatçı

Türkçe sanatçı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gestalter, Künstler

Yanıtlar