Sancak-ı Şerif

Hz. Muhammed (SAV) zamanında kullanılan kutsal sancak. Topkapı Müzesinde Mukaddes Emânetler arasında muhâfaza edilmektedir. Siyah softan yapılmıştır. İstanbul’a gelişi hakkında çeşitli rivâyetler vardır. Ukab adı verilen bu sancak Mısır Kölemen Beylerinden Hayır Bey tarafından, Sultan Selim Hana gönderilmiştir.

Sancak-ı Şerif Hz. Muhammed (SAV) zamanında kullanılan kutsal sancak. Topkapı Müzesinde Mukaddes Emanetler arasında muhafaza edilmektedir. Siyah softan yapılmıştır. İstanbul’a gelişi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Ukab adı verilen bu sancak Mısır Kölemen Beylerinden Hayır Bey tarafından, Yavuz Sultan Selim'e gönderilmiştir. Diğer rivayete göre ise Sultan Selim, Mısır’dan dönüşünde, beraberinde getirmiştir. Başka bir rivayete göre ise 1593 senesindeki Avusturya Seferine, Şam yeniçerileriyle birlikte gelmiştir. Seferden sonra gönderilen Sancak-ı şerif 1595’te geldikten sonra bir daha geri gönderilmedi.

Zamanla Sancak-ı şerif eskiyince, devlet-i Âliye’de aslına göre üç sancak işletilmiş ve Sancak-ı şerif parçaları bunların üzerine konmuştur. Bunlardan biri Hırka-i şerifle beraber sefere götürülür, ikincisi Hazine-i Amirede, üçüncüsü yine hazinede saklanırdı.

Sancak-ı şerif, padişahla veya onlar bizzat sefere katılmadıkları zaman Sadrazam ve Serdar-ı ekremle beraber sefere gönderilirdi. İlk defa Sancak-ı şerif, padişahla beraber 1596 yılında Eğri Seferine götürülmüştü.

Sultan Üçüncü Mehmed (1595-1603) Sancak-ı şerifin yanında seyyid ve şeriflerden meydana gelen üç yüz kişilik bir evlad-ı Resulullah’ı beraber götürmüştü. Seferlerde açılan Sancak-ı şerif bütün askerin maneviyatını yükseltir, Peygamber efendimizin ruhaniyetinin muharebe meydanında hazır olduğuna inanılarak şevkle savaşılırdı.

Sefere çıkılacağı zaman (veya İstanbul’daki bazı isyanlarda) Sancak-ı şerifin yerinden alınıp teslimi bizzat padişah tarafından olurdu. Sancak-ı şerifin alınması ve yerine konması esnasında müezzin ve hafızlar Fetih ve Yasin surelerini okurlardı. Merasimlerde şeyhülislamlar da bulunur, dua ederlerdi. Seferler haricinde devleti tehdit eden büyük isyanlarda padişah emriyle Sancak-ı şerif açılırdı. Böylece asilere karşı halk Sancak-ı şerif altında toplanmağa davet edilir bu suretle asilerin maneviyatları kırılırdı. 1651 ve 1687 isyanlarında Sultan Dördüncü Mehmed Han, 1730 Patrona Halil İsyanında Sultan Üçüncü Ahmed Han, 1826 Yeniçeri Ayaklanmasında İkinci Mahmud Han, Sancak-ı şerifi açarak, halkı onun altında toplanmaya çağırmışlardı.

Sancak-ı şerife, Osmanlılar büyük kıymet vermişler, açıldığında yediden yetmişe herkesin onun altında toplanarak cihada gitmesinin en büyük vazife olduğuna inanmışlardı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sancak-ı Şerif ilgili konular

 • şerif

  Şerif (İngilizce: sheriff), İngilizce konuşan bazı ülkelerde politik veya kanuni bir makam.
 • Sancak-ı Şerif

  Hz. Muhammed (SAV) zamanında kullanılan kutsal sancak. Topkapı Müzesinde Mukaddes Emânetler arasında muhâfaza edilmektedir. Siyah softan yapıl
 • Hırka-i Şerif

  Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem tarafından büyük velî Veysel Karânî'ye hediye edilen hırka. Peygamber efendimiz vefâtına yakın s
 • Şerif Ebu Nümey

  Mekke emîri Şerîf Berekât b. Mumammed 931 H. 1525 M. de vefat ettiğinden yerine oğlu Şerîf Ebu Nümey yirmi beş yaşında iken Mekke emîri o
 • Şerif (din)

  Şerif, İslam peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma'nın büyük oğlu Hasan’dan gelen soya denir. Hasan'ın kardeşi Hüseyin'den gelen soya ise S
 • Ahmet Şerif

  Ahmet Şerif (Şerifov) (Ahmet Şerif Şerefli) (d.
 • Hırka-ı Şerif

  Hırka-i Şerif, Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka.
 • Şerif (görevli)

  ``Şerif sözcüğünün diğer anlamları için şerif (anlam ayrımı) sayfasına bakınız``
 • Kahraman Şerif (anlam ayrımı)

  *Kahraman Şerif (film), Fred Zinnemann'ın yönettiği 1952 yapımı western filmi. Özgün adı High Noon
 • Hırkaişerif, Fatih

  Hırka-i Şerif, İstanbul, Fatih İlçesi'nde, adını Hırka-i Şerif Camii'nden alan semt. Kuzeybatıdan Karagümrük, kuzeydoğudan Atikali ve g