Sandra Harding

Sandra Harding (1935 doğumlu) feminist kuram, sömürge sonrası kuramı, epistemoloji, araştırma yöntem bilimi ve bilim felsefesi üzerine çalışan Amerikalı filozoftur. Duruş teorisi ve bilimin çoklu kültürel çalışmasına katkıda bulunmuştur. Newton hareket yasalarını "tecavüz kılavuzu" olarak nitelendirmesiyle ünlüdür (Harding: 1986). Bu konudaki özdeyişinin tümü şöyledir:
"Isaac Newton`un ``Principia Mathematica``sı bir `tecavüz kılavuzu`dur, çünkü `bilim erkeğin dişi doğaya tecavüzüdür`. "


Halen UCLA Lisansüstü Eğitim ve Bilgi Çalışmaları Okulu`nda Sosyal Bilimler ve Karşılaştırmalı Eğitim profesörü ve UCLA Kadın Çalışmaları Merkezi`nde müdür olarak görev yapmaktadır. Harding daha önce yıllarca Delaware Üniversitesi`nde ders vermiştir. Doktorasını 1973 yılında New York Üniversitesi`nde tamamlamıştır.

Harding, bilimsel nesnellik iddiaları konusunda devam eden tartışmanın taraflarından biri olmuştur. Çalışmalarının eleştirisi Paul R. Gross ve Norman Levitt tarafından ``Higher Superstition`` adlı eserlerinde yapılmıştır.

Bibliyografya

 • Harding, Sandra ve Merrill B. Hintikka, ed. ``Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science``. 1983.
 • Harding, Sandra. ``The Science Question in Feminism``. 1986.
 • Harding, Sandra ve Jean F. O`Barr, ed. ``Sex and Scientific Inquiry``. 1987.
 • Harding, Sandra. ``Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women`s Lives``. 1991.
 • Harding, Sandra. "Science is `Good to Think With,`" ``Social Text`` 46-47, (1996): 15-26.


KaynaklarLinklerfeminizm-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sandra Harding ilgili konular

 • Harding

  Harding :
 • Bilim felsefesi

  (Os. İlim felsefesi, Fr. Philosophie de la science) Bilimin yapısını, amacını, koşullarını araştıran felsefe dalı... "Bilim felsefesinin a
 • Feminist eleştiri

  Feminist eleştiri’nin (ya da teorinin) etkileşimli ya da çelişkili farklı okulları ve akımları sözkonusudur. Marksist feminizm, radikal fem
 • Batı felsefesi

  Batı felsefesi, Antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar gelen Batılı felsefe tarihi anlayışıdır.Özellikle Avrupa'nin ve batı olarak adla
 • Feminist felsefe

  Feminist felsefe, feminist perspektiften yapılan felsefeyi ifade eder. Feminist felsefe, feminist hareketlerin davasına destek olmak üzere felsefe
 • Ayrılıkçı feminizm

  Ayrılıkçı feminizm kadın ve erkek arasındaki cinsel farklılıkların giderilemeyeceği inancına bağlı olarak heteroseksüel ilişkileri dest
 • Alison Wylie

  Alison Wylie, Washington Üniversitesi'nde (Seattle) bilim felsefesi üzerine çalışan feminist filozoftur.