Sanherib

Kısaca: Sanherib Asur kralı (hükümdarlığı MÖ 704 - MÖ 681), Asurlu II. Sargon'un oğlu ve halefidir. ...devamı ☟

Sanherib Asur kralı (hükümdarlığı MÖ 704 - MÖ 681), Asurlu II. Sargon'un oğlu ve halefidir. Sanherib, kral olur olmaz pek çok sorunla karşılaştı. İstilacı Kimmerlere karşı sınırlarını korumaya çalıştı. Mezopotamya'nın diğer büyük gücü Babil'le ölüm-kalım savaşına girdi ve zaferle çıkmayı becerdi. Babil'in istilasıyla beraber Asur, doğal sınırlarına ulaşmış oluyordu. Suriye'nin güneyindeki Yahudi krallıklarına saldıran Sanherib, buraları işgal ederek yağmaladı. Bu hareketi Yahudiler ve onların ardılı Hristiyanlar tarafından hatırlanacak ve dini öykülerdeki zalim Mezopotamya kralı imajına katkıda bulunacaktı. Mısır'ı da istila etmeye kalkışan Sanherib, askerlerin isteksizliği sonucu bu amacına ulaşamadı. Sanherib zamanında Asur, hayatta kalma mücadelesi vermekten kurtularak alabildiğine yayılmaya başlamıştır. Savaşçılığın yanı sıra Sanherib sanata da önem vermişti. Savaş esirlerini çalıştırarak başkent Ninova'yı tapınaklar ve ihtişamlı eserlerle doldurmuştu. Rivayete göre eski çağlarda suyun yüksek yerlere taşınmasında kullanılan ve Babil'in Asma Bahçeleri'ni olanaklı kılan Arşimet burgusunu da Sanherib icat etmiştir. Sanherib'i oğlu Esarhaddon öldürdü. Sahherib'den sonra Asur tahtına oğlu Esarhaddon geçti.

Kaynaklar

Vikipedi

SAMUEL BEN - 5 yıl önce

Sanherib hakkında Tevrat'da birçok bilgi var. Arkadaşlar Tevrat'ın 2.Tarihler bölümünün 32.bapını okursanız, Sanherib'in nasıl öldüğünü anlarsınız. Tanrı ona büyük bir bela verdi. Çünkü Sanherib, İsrail Kralı Hizkiya'yı tehdit etti ve Kudüs şehrini ele geçirmeyi planladı. Ama bu planı başarısız oldu. Tanrının belasına uğradı


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hezekiya
2 yıl önce

yardıma gelmedi. Yehuda Krallığı'nın Sanherib tarafından istilası belgelenmiş büyük bir olaydı. Sanherib, Sanherib Prizması'nda kaydettiği üzere, Hezekiya'ya...

Babil'in Asma Bahçeleri
2 yıl önce

önerdi. Yeni bir teori Babil’in Asma Bahçelerinin aslında Süryani kralı Sanherib (saltanatı M.Ö. 704-681) tarafından Ninova’daki sarayı için inşa edilmesini...

Babil'in Asma Bahçeleri, Artemis Tapınağı, Babil, Dünyanın Yedi Harikası, Fırat, Keops Piramidi, Mausoleion, Nebukadnezar, Olympia'da Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, Strabo
Esarhaddon
5 yıl önce

Esarhaddon Asur kralı (hükümdarlığı: MÖ 681 - MÖ 669). Sanherib'in oğlu Esarhaddon, babasının yayılmacı politikasını başarıyla sürdürdü. Anadolu'ya girerek...

Menaşe (Yehuda)
5 yıl önce

bahçesine gömüldü. Menaşe'nin hüküdarlığı başlayınca Asurluların kralı Sanherib'di ve MÖ 681'e kadar krallık yaptı. Asur kayıtlarında, Menaşe'nin, kendi...

Nahum Kitabı
5 yıl önce

döneminin ikinci yarısı olduğunu savunur. Kitap muhtemelen, peygamberin şehrin Sanherib tarafından yılışını gördüğü yer olan Kudüs'te yazılmıştır (2. Krallar 19:35)...

Asur kralları listesi
2 yıl önce

düzenlendikten sonra hükümdarlık yapmışlardır. II. Sargon (MÖ 722 – MÖ 705) Sanherib (MÖ 705 – MÖ 681) Esarhaddon (MÖ 681 – MÖ 669) Asurbanipal (MÖ 669 – MÖ...

Asur kralları listesi, Babil, Sargon I, Tiglath-Pileser, Shalmaneser II, Tiglath-Pileser II, Sargon II, M.í–. 649, M.í–. 911, M.í–. 1420, M.í–. 1179
Ninurta
2 yıl önce

etmektedir. Eğer "Nisrok", Ninurta'ysa bu, Ninurta'nın Kalhu'daki tapınağını Sanherib cinayetinin en muhtemel yeri yapmaktadır. Diğer araştırmacılar, Nisrok'u...

Babil Kulesi
2 yıl önce

ve dini tören yolu vardı. Babil'i işgal eden Tikulti-Ninurta, Sargon, Sanherip ve Asurbanipal kuleyi yıkmışlardı. Babil Kralları Nebupolassar ve Nebukadnezar...