Sanskrit��E

Sanskrit

Sanskrit, kelime olarak cilalanmış, düzenlenmiş, kusursuzlaştırılmış manalarını taşımaktadır.

şaktizm

Karuna

Karuna, Sanskritçe bir kelime olup Batı dillerine genellikle şefkat ya da merhamet olarak çevrilir. Budizm'de bodhisattva yolunun kilit kavramlardan biri olarak kabul edilmektedir.

hindoloji

Hindoloji, bir bilim dalıdır. Hintçe dilin, edebiyat, tarih, din ve Türk toplumların manevi, maddi kültürünü sistematik şekilde toplar ve araştırır. Geçmiş ve günümüz Hintçesi ve Hint toplumları ana konusunu oluşturur.

Devanāgarī

Nirvana

Manjusri

Mañjuśrī (Sanskritçe: मञ्जुश्री) Mahāyāna Budizmi'nde aşkın bilgelik (''prajñā'') ile bağdaştırılan bir bodhisattva'dır. Çin'de Wénshū (文殊), Japonya'da Monju (文殊), Tibet'te Jampelyang, Moğolistan'da Zogelen Egsigtu adlarıyla tanınır. Sanskrit ''Mañjuś...

Ashvaghosha

Ashvaghosha, önemli Hint şair ve aynı zamanda bir filozoftur. Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Saketa’da doğduğu tahmin edilmektedir. Sanskritçe ilk eserler veren oyun yazarı ve Hint Sanskrit şairi Kalidasa’dan sonra gelen en önemli Hint şair olarak kabul...

Sanskritçe

Sanskrit, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-ari koluna bağlı en eski lisan. Sanskrit, kelime olarak ''cilalanmış, düzenlenmiş, kusursuzlaştırılmış'' manalarını taşır. Tarihçiler Sanskritçeyi ilk konuşanların Hindistan, Hazar Denizi ve Ortadoğu'ya kadar yayıl...

Lotus Sutra

Lotus Sutra (Sanskrit: Saddharmapundarīka-sūtra; Çince: 妙法蓮華經, pinyin: Miàofǎ Liánhuā Jīng; Japonca: Myōhō Renge Kyō, tam çevirisi ''Mükemmel Dharma'nın Lotusu Sutra''), en eski ve en önemli Mahayana metinlerinden biridir. Tahminen MÖ 100– MS 100 yıl...