Santral Her türden enerjinin üretilip, dağıtıldığı merkez. Elektrik santralı, hidroelektrik santralı, nükleer santral, telefon santralı, santralların örnek verilebilecek birkaç tipidir. Santral, umumiyetle elektrik enerji üretim merkezlerine verilen addır. Elektrik üretimi yapan santrallar arasında en yaygın olan cinsleri, kömür veya sıvı yakıtla çalışan termik santrallar, suyun dinamik ve statik enerjisiyle çalışan hidroelektrik santrallar, nükleer reaktörlerle çalışan atom santrallardır

Santral

Santral Her türden enerjinin üretilip, dağıtıldığı merkez. Elektrik santralı, hidroelektrik santralı, nükleer santral, telefon santralı, santralların örnek verilebilecek birkaç tipidir. Santral, umumiyetle elektrik enerji üretim merkezlerine verilen addır. Elektrik üretimi yapan santrallar arasında en yaygın olan cinsleri, kömür veya sıvı yakıtla çalışan termik santrallar, suyun dinamik ve statik enerjisiyle çalışan hidroelektrik santrallar, nükleer reaktörlerle çalışan atom santrallardır. (Bkz. Hidroelektrik Enerji, Nükleer Enerji)

Her geçen gün enerji ihtiyacının artması ve enerji kaynaklarının azalması, elektrik enerjisinin değişik yollardan elde edilmesini zorlamaktadır. Rüzgar enerjisinden istifadeyle hava jeneratör santralları yapılmıştır. Bunlar, Hollanda gibi bol rüzgarlı memleketlerde küçük çapta enerji ihtiyaçlarını karşılar. Güneş enerjisinden, güneş kollektörleri yaparak, ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirmek mümkündür. Açık havada bir metrekareye düşen güneş ışığından yaklaşık olarak bir kilowattlık güç temin edilir. Elektrik enerjisi üretilen santrallardan bir türü de denizlerin gel-git hadisesinden istifadeyle çalışan gel-git santrallarıdır. Yeraltı kaynaklı termik enerjilerden istifade edilerek de jeotermik santrallar kurulmaktadır. Yer çekirdeğinin bitmez, tükenmez bir enerji deposu olduğu düşünülürse, jeotermik santralların önemi ortaya çıkmış olur. Genel olarak sönmeye yüztutmuş yanardağ bölgelerinde jeotermik enerji sıcak suda ısı olarak yeryüzüne çıkar.

Enerjinin cinsi ne olursa olsun santrallarda umumiyetle önce buhar elde edilir ve buhar türbinlerinin çevirdiği jeneratörlerden elektrik enerjisi temin edilmiş olur. Yalnız hava ve su ile dönen türbinler bunun dışındadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

santral


1 .
Doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren fabrika:
"Elektrik santrali. Nükleer santral."- .
2 .
Telefonların bağlı olduğu merkez:
"Telefon santrali."- .
3 .
Santralci.

santral

doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren kuruluş. telefonların bağlı olduğu merkez. telefon santralında çalışan görevli, santralcı.

santral

Türkçe santral kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. station, telephone exchange, exchange, operator, central

santral

Türkçe santral kelimesinin Fransızca karşılığı.
central téléphonique

santral

Türkçe santral kelimesinin Almanca karşılığı.
die Zentrale, das Werk

Yanıtlar