Santur

Kısaca: Organolojinin “vurmalı kitharalar” arasında incelediği çalgılardandır. Latince bir kelime olan “kithara”, her biri skalanın belli bir sesini veren ve çok sayıda teli, ses tablasına (göğüs) paralel bir düzlem oluşturan telli çalgıların (kordofonların), ortak adıdır. “Kithara”ların ses kutusu genellikle, göğsü ve sırtı paralel olan bir kasa biçimindedir. “Kithara”lar, ses kutusunun biçimine göre olduğu gibi, çalınış biçimine göre de sınıflanırlar. Ör ...devamı ☟

Santur
Santur

Organolojinin “vurmalı kitharalar” arasında incelediği çalgılardandır. Latince bir kelime olan “kithara”, her biri skalanın belli bir sesini veren ve çok sayıda teli, ses tablasına (göğüs) paralel bir düzlem oluşturan telli çalgıların (kordofonların), ortak adıdır. “Kithara”ların ses kutusu genellikle, göğsü ve sırtı paralel olan bir kasa biçimindedir. “Kithara”lar, ses kutusunun biçimine göre olduğu gibi, çalınış biçimine göre de sınıflanırlar. Örneğin “kanun”, bir “mızraplı kithara”dır.

Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarında bazı arp türlerinin, kimi zaman yatay konumda tutulup, tellere vurularak çalındığı bilinmektedir. İşte bu belirlemeyi, belki de “santur” çalgısının oluşumundaki ilk veri olarak niteleyebiliriz. “Mızraplı kithara”ların, tarihsel olarak “vurmalı kithara”lardan önce olabileceği görüşü yaygındır.

Biçim yönünden “Kanun”a benzeyen bu çalgı, Osmanlı müziğinde uzun yıllar kullanılmıştır. Birçok Avrupa ve Asya ülkesinde çok eski yıllardan beri kullanılmaktadır. Ancak Türkiye’de, belki de müzik sistemimize uygun bulunmaması gerekçesiyle bir dönem unutulmuştur. Yirminci yüzyılın başlarından sonra bu çalgıya bir ilgi olmuş ancak bu da oldukça sınırlı kalmıştır.

“Kanun”dan farklı olarak bu çalgının gövdesinin iki tarafı da yamuktur Kısa olan ön tarafından geniş olan arka tarafına doğru eşit biçimde genişler . Santur, tıpkı “kanun” gibi tahtadan yapılmış yamuk bir tekne üzerine gerdirilmiş üçerli tel gruplarından oluşmuştur. Bu tel gruplarının sayısı zaman içinde giderek artmıştır. Böylece bu çalgının ses genişliği de giderek artmıştır. Teller, göğüs üzerine yerleştirilen eşikler yardımıyla duruma göre ikiye ya da üçe bölünmüştür.

“Santur” türünde olan çalgılar da teller, üçlü, dörtlü ya da beşli gruplar halinde akortlanır. “Santur”, uçlarına kauçuk parçaların bağlandığı küçük çekiçlerin tellere vurulması ile çalınmaktadır.

Ortaçağ'da “santur”, İran'da çok yaygındı. Öyle ki tarihçiler, bu çalgının, İran' ın doğusundaki ve batısındaki bütün ülkelere bu ülkeden gittiğini kabul ederler. Çin “santu”ru (yangqin) bir yana bırakılacak olursa, Ortaçağ'da ve daha sonra kullanılan “santur” türünden bütün çalgılar ikizkenar yamuk biçimindedir.

Santur

Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı.

Santur

Türkçe Santur kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. dulcimer, psaltery

Santur

kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Santur Resimleri

Mustafa Santur
3 yıl önce

Mustafa Santur (1905, Selanik - 7 Mart 1981), Türk akademisyen. Özel Alman Lisesi'nden sonra girdiği eski ismi Robert Kolej olan Boğaziçi Üniversitesi'nin...

Mustafa Santur, 1905, 1981, 7 Mart, Fizik, Robert College, Selanik, TÜBİTAK, Yüksek Mühendis Mektebi, İTÜ, İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi
Fikri Santur
3 yıl önce

Fikri Santur (1876, Selanik) - 1951), Türk bilim insanı. 1899'da Hendese-i Mülkiye'den (günümüzde: İTÜ) mezun oldu ve aynı okulda öğretmenlik yaptı. Yüksek...

Hüseyin Santur
3 yıl önce

Hüseyin Santur (d. 16 Mayıs 1975), Türk oyuncu. Kariyerine 2003 yılında Parmak İzi adlı dizi ile başlayan Santur'un kariyerinde yer aldığı en büyük proje...

Cevher-i Musiki
3 yıl önce

geleneksel Türk musikisini icra etmek amacı ile kurulan bir müzik grubudur. Santur, şehrut, rebap, ney, tambur, mazhar, kudüm, bendir icracıları bulunmaktadır...

Cevher-i Musiki, 2005, Ege Üniversitesi, M. Hakan Cevher
Mezrab
3 yıl önce

Farsça santur çalmak için kullanılan hafif tahta çekice 'Mezrab' adı verilmiştir. Mezrab sanatçının işaret parmağının ucuna takılır. Setar ve Santur dizelerinde...

Epigonion
2 hafta önce

Epigonion, Antik yazarlardan Athenaeus'un da bahsettiği belki de bir santur olan telli antik bir Yunan çalgısı. Epigonion antik Yunanistan'da, Epirus bölgesindeki...

Epigonion, Alexandria, Arp, Epirus, Kithara, Moritanya, Mısır, Santur, Juba II, Epigonus, Athenaeus
Klasik Türk Müziği
4 hafta önce

çalgılar; ud, kanun, keman, ney, tanbur, lavta, klasik kemençe, rebab, santur, kudüm, def ve zildir. Doğaçlama bir tür olan gazel için kullanılan ve çalgısal-vokal...

Klasik türk müziği, Klasik türk müziği
Rebetiko
3 hafta önce

etkisiyle güçlü bir oryantal havaya sahiptir. Çalgılar keman, lut, ud, santur idi. Sonraki yirmi yılın özelliği Yunanistan'ın ürünü eski toplum dışıların...

Rebetika, Antonios Katinaris, Armonika, Bağlama, Buzuki, Dümbelek, Flüt, Gitar, Glykeria, Gölge Oyunu, Haris Alexiou