Sap

{{Infobox_Company |
company_name = SAP AG |
company_logo = |
company_type = Anonim Şirket|
foundation  = Weinheim (1972) |
location  = Walldorf |
key_people = Henning Kagermann, CEO
Shai Agassi, Geliştirme |
industry = Yazılım |
products = İşletme Kaynak Planlaması |
revenue = €7,514,000,000 EUR (2004) |
homepage = www.sap.com
}}

SAP, merkezi Walldorf, Almanya`da bulunan, Avrupa`nın en büyük yazılım şirketidir. SAP, 1972 yılında beş eski IBM çalışanı tarafından Systemeanalyse und Programmentwicklung ("Systems Analysis and Program Development") adı altında Mannheim, Almanya`da kurulmuştur.

Ürünler

SAP`ın ürünleri kurumsal kaynak planlama ERP sektöründe yer almaktadırlar. Şirketin ana ürünü olan SAP R/3`deki "R" gerçek zamanlı ("Realtime") veri işleme özelliğini, 3 rakamı ise veritabanı, uygulama sunucusu ve istemciden oluşan üç seviyeli uygulama mimarisini simgeler. R/3, R/2`nin ardılıdır. Şirket tarafından geliştirilen diğer ürünler APO (Advanced Planner and Optimizer), BW (Business Information Warehouse), CRM (Customer Relationship Management), SRM (Supplier Relationship Management) olarak özetlenebilir. Son olarak şirketin yeni bir teknoloji platformu olarak SAP NetWeaver`ı kullanıma sunduğu bilinmektedir.

Dünya çapında 120`den fazla ülkede, 27.000`den fazla şirkette, 91.500 konumda kullanılan ve 12 milyondan fazla son kullanıcısı olan SAP`ın merkezi halen Walldorf`dadır.

LinklerKaynakçaKaynaklar

Vikipedi

Sap

1. anlamı Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak. Bir aracı tutmaya yarayan bölüm:"Bir küçük çekmeceden sapı fil dişi bir revolver çıkarmıştı."- S. F. Abasıyanık. İplik, tire, ibrişim gibi şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik. Demet durumundaki ekinler.
2. anlamı lağım aç/zayıfl, lağım/ahmak/güç/özsu, avanak kicellulary sap hücre özscrude sap ham besisraw sap ham usare sap green yeşil zeytin renginde b, aptal kimse; hayat verici öz; ağacın özlü veya canlı kısmı; bitki özü.
3. anlamı besisuyu. özsu. canlılık. dirilik. güç. aptal. lağım. sıçanyolu. sıçanyolu kazmak. temelinden yıkmak. altını kazmak. çökertmek. azaltmak. zayıflatmak.

Sap

Sap İngilizce anlamı ve tanımı

Sap anlamları

 1. (noun) A narrow ditch or trench made from the foremost parallel toward the glacis or covert way of a besieged place by digging under cover of gabions, etc.
 2. (v. i.) To proceed by mining, or by secretly undermining; to execute saps.
 3. (noun) A simpleton; a saphead; a milksop.
 4. (v. t.) To make unstable or infirm; to unsettle; to weaken.
 5. (v. t.) To pierce with saps.
 6. (noun) The sapwood, or alburnum, of a tree.
 7. (v. t.) To subvert by digging or wearing away; to mine; to undermine; to destroy the foundation of.
 8. (noun) The juice of plants of any kind, especially the ascending and descending juices or circulating fluid essential to nutrition.

Sap tanım:

Kelime: sap
Söyleniş: 'sap
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Old English sæp; akin to Old High German saf sap
1 a : the fluid part of a plant; specifically : a watery solution that circulates through a plant's vascular system b (1) : a body fluid (as blood) essential to life, health, or vigor (2) : bodily health and vigor
2 : a foolish gullible person
3 : BLACKJACK, BLUDGEON
- sap·less /'sa-pl&s/ adjective
- sap·less·ness /-n&s/ noun

Sap ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Exhaust, Fool, Muggins, Saphead, Tire, Tomfool,

Sap

İngilizce Sap kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. savia, goma; estúpido, bobo v. agotar, vaciar; desvitalizar, debilitar; extraer la savia de; socavar; zapar

Sap

İngilizce Sap kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sève, jus d'une plante; substance essentiel au corps (comme le sang); énergie, force, santé, vitalité; andouille, personne naïve, simple d'esprit (Argot), sape, profond tunnel ou tranchée qui conduit au camp ennemi (Militaire) v. saper, détruire les fondements d'un mur en creusant une tranchée; miner, chercher à détruire

Sap

İngilizce Sap kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Saft; Kraft; Sappe (Militär); Tunnel; Trottel v. unterminieren, untergraben; schwächen, erschöpfen, auszehren; Graben od. Schützengraben graben

Sap

İngilizce Sap kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Anat, Bot) linfa; (fig) vitalità, vigore, forza, energia, linfa vitale v. estrarre la linfa da, privare della linfa; (fig) indebolire, fiaccare, svigorire

Sap

İngilizce Sap kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. seiva; fluido de um corpo (como o sangue); força, vigor, saúde, energia, vitalidade; bobo, tolo (gíria); túnel subterrâneo através do qual se chega a uma fortificação inimiga (Militar) v. drenar a seiva, retirar a seiva; minar, subverter; abater, cansar, enfraquecer, exaurir; sapar, cavar um túnel subterrâneo através do qual se chega a uma fortificação inimiga (Militar)

Sap

f. altını kazarak yıkmak, temelini bozmak, baltalamak, cop ile yere sermek, ağaçtan yalancı odun çıkarmak i. özsu, usare, bitki özü, hayat kaynağı, ahmak, avanak, cop, duvar yıkma çukuru, lâğım kanalı

Sap

Türkçe Sap kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. juice of a plant, fluid which circulates through a plant; essential body fluid (such as blood); vigor, health, vitality; fool, gullible person (Slang); deep tunnel or trench leading to an enemy's fort (Military) v. remove sap, drain sap; tire, weaken, exhaust; subvert, undermine; dig a deep trench leading to an enemy's fort (Military) n. sap, juice, fruit drink

Sap

Flemenkçe Sap kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sap, juice, fruit drink

Sap

İngilizce Sap kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. vocht; spint; sufferd, sul (slang); kracht; energie; iemand die besnijdt ww. ondermijnen; slapmaken; moemaken

Sap

n. juice of a plant, fluid which circulates through a plant; essential body fluid (such as blood); vigor, health, vitality; fool, gullible person (Slang); deep tunnel or trench leading to an enemy's fort (Military) v. remove sap, drain sap; tire, weaken, exhaust; subvert, undermine; dig a deep trench leading to an enemy's fort (Military) n. sap, juice, fruit drink

Sap

Flemenkçe Sap kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (vrucht) jus (m) 2. (plantkunde) sève (f)

Sap

bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm; demet durumundaki ekinler. çiçek ya da meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak; iplik, tire, ibrişim gibi şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik. bir aracı tutmaya yarayan bölüm.

Sap

Türkçe Sap kelimesinin Fransızca karşılığı.
tige [la], queue [la], manche [le], poignée [la], (aletde) monture [la], anse [la], pédicule [le], brin [le], oreille [la]

Sap

Türkçe Sap kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Halm, Stängel, Stiel, Strunk

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sap
3 yıl önce

SAP SE, merkezi Walldorf, Almanya'da bulunan, Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir. SAP, 1972 yılında beş eski IBM çalışanı tarafından Systemanalyse...

SAP, 1972, Almanya, Anonim Şirket, Avrupa, ERP, Endüstri, Euro, Gelir, IBM, Web sitesi
şap
3 yıl önce

Şap, şu anlamlara geliyor olabilir; Şap (hastalık), hayvanlarda görülen viral bir hastalık. Şap (Bileşik), Kimyasal bileşik. Şap, bir tür oyun. Şap (beton)...

Sap-ilmik
6 yıl önce

Sap-ilmik molekül içi baz eşleşmesi, tek iplikli DNA'da ve, daha yaygın olarak, RNA'da görülen bir yapıdır. Firkete veya firkete ilmiği olarak da adlandırılır...

Saba
3 yıl önce

Saba Krallığı: Yemen yakınlarında eski bir yönetim. Saba halkı: Saba ülkesinde yaşamış halk. Sebe' Suresi: Kuran-ı Kerim'de Saba halkının da anlatıldığı...

Chris Sabin
6 yıl önce

Chris Sabin (d. 4 Şubat 1982, Michigan) Amerikalı profesyonel güreşçi. Sabin 2003 yılında TNA'ya katıldı ve X Division kemerini kazandı. Alex Shelley ile...

Chris Sabin, 1982, 2004, 4 Şubat, 7 Ocak, ABD, TNA
Saba Tümer
6 yıl önce

Saba Tümer (d. 5 Aralık 1970, İzmir), Türk sunucu ve gazeteci. İlkokulu Alsancak'taki Gazi İlkokulunda tamamladı. Özel İzmir Fatih Lisesinden mezun olduktan...

Saba Tümer, 1970, 5 Aralık, Alsancak, Cem í–zer, Ege Üniversitesi, NTV, Show TV, İzmir, Ege TV, Sky TV
Sabun
3 yıl önce

Sabun, uzun zincirli organik yağ asitlerinin Na veya K tuzlarıdır. Sabunun temizleyici etkisi, bünyesinde bulunan hidrofobik kısmın yağ/kir parçacıklarını...

Sabun, Alüminyum, Atom, Bakır, Balina, Banyo, Baryum, Boya, Deterjan, Gliserin, Hidrojen
Poppea Sabina
6 yıl önce

Poppaea Sabina (d. 30 civarı- ö. 65), Roma İmparatoriçesi ve Roma İmparatoru Nero'nun ikinci karısı. Antik dönem tarihçileri onun güzelliğinden ayrı olarak...

Poppea Sabina, 15, 22, 24, 26, 30, 31, 35, 44, 47, 51