Sapanca, Sakarya

Kısaca: Sapanca, Sakarya iline bağlı ilin batı sınırında yer alan ilçe. ...devamı ☟

Sapanca, Sakarya
Sapanca, Sakarya

{{Bilgikutusu Türkiye şehir
|isim = Sapanca
|harita2 = 
|harita2 boyut = 200px
|harita2 açıklama = 
|harita1 = Sakarya districts.png
|harita1 boyut = 250
|harita1 açıklama = Sakarya Siyasi Haritası
|harita = Sakarya_Turkey_Provinces_locator.jpg
|harita boyut = 250
|harita açıklama = Türkiye`de bulunduğu yer
|lat_deg = 
|lat_min = 
|lat_sec = 
|lat_hem = N
|lon_deg = 
|lon_min = 
|lon_sec = 
|lon_hem = E
|rakım = xxx 
|yüzölçümü = xxx 
|şehir nüfusu = x.xxx
|ilçe nüfusu = xx.xx
|nüfus_itibariyle = 2000
|nüfus_ref = [1]
|nüfus_yoğunluğu = xx
|ülke = Türkiye
|bölge = Karadeniz
|il = Sakarya
|posta kodu = 54600
|alan kodu = 0264
|plaka = 54
|kaymakam = Xxxxx Xxxxx
|belediye başkanı = Xxxxx Xxxxx
|websitesi =  Belediye
|ilçe =  Kaymakamlık
}}

Sapanca, Sakarya iline bağlı ilin batı sınırında yer alan ilçe.

Tarihi

Bilinen yazılı belgelere göre M.Ö. 1200 yılında Frigyalıların bölgeye gelmesiyle, bir yerleşim yeri olarak adı geçen Sapanca, gerçek anlamda M.Ö. 378 yılında Bitanya Krallığı tarafından kurulmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Buanes, Sofhan ve Sofhange adıyla anılmıştır.

Sapanca ve çevresinde 1075 tarihinde Anadolu Selçukluları`nın gelmesiyle bölge Ayan ve Ayanköy adıyla anılmaya başlamıştır. Haçlı Seferleri sonrasında bölge yeniden Bizanslılar`a geçmiştir. 1640 yılında Erzurum seyyahatına giderken kasabadan geçen Evliya Çelebi, kasaba hakkında şu bilgileri vermektedir:

``" Bir zamanlar izmitli bir ihtiyar buradaki orman ve çalıları temizleyerek saban yürüttüğünden Sabancı Koca adıyla bir köy kurulur. Sonra zaman geçtikçe Mamur bir hale gelerek Kanuni Sultan Süleyman zamanında kasaba olmuştur.

Kasabada Sarı Rüstem Paşa 170 ocaklı bir han yaptırmıştır. Güzel bir camiisi hamamı ve çarşısı vardır. İmaretleri gök kurşunla kaplıdır. 1000 kadar kremit örtülü ev vardır. İmaretlerin tamamı Mimar Sinan yapısıdır. Bir diğer Mimar Sinan eseri ise Pertev Paşa hanıdır. Bu hayrat eserin çoğu Rüstem Paşa`nın olduğu için vakfın mütevellisi tarafından idare edilmektedir. Buranın bir yeni çeri Serdarı vardır. Övüleceklerinden beyaz kirazı meşhurdur. Hamamının dibinde bir ekmekçi dükkanı vardır. Bir dervişin hayır duası bereti ile bir çeşit beyaz ve has ekmek somun pişirirki sabanca somunu adıyla hertarafta şöhret bulmuştur. Kırk bile dursa kuruyup küflenip lezzetini kaybetme ihtimali yoktur. O kadar meşhurdur ki birini ılgarla taze taze acem şahına götürmüşler o da beğenmiş. O kadar lezzetli ve has ekmek olmasını bazıları suyundadır derler. Civarıda bir köy vardır.``

1837 yılında 2. Mahmut Döneminde Adapazarı kaza merkezi haline getirilmiştir. Sapanca buraya nahiye olarak bağlanmıştır. İzmit - Bolu yolu Sapanca`dan geçmekte idi. Katip Çelebi, Cihannüma adlı eserinde bu yolun Sapanca kısmı hakkında yolun burada yarım mil su içinden geçtiğini ve suların kabarık olduğu zaman üzengiye çıktığını kaydetmektedir. Aynı tarif 19 yüzyılın ilk yarısında Charles Texir tarafından yapılmıştır. Bir saat kadar gölün kumları üzerinde gidilmiktedir. Bazı yerlerde sular eğer kolonlarına kadar çıkar. 1890 yılında Sapanca`ya gelen demir yolu yukarıda sözü edilen dar kıyıdan yarma açılmak süretiyle geçilmiştir. Demir yolunun inşaasından sonra karayolu ihmak edilmiş ve hemen hemen geçilmez olmuştur.

Cumhuriyet devrinde karayolu gölün dar kıyısından değil, yamaçların gerisinden geçirilmiştir. Böylece kasaba tarihi ulaşım yolu görevini hem demir hemde karayolu ile yerine getirmeye devam etmiştir. 1950`li yıllarda E5 Karayolu`nun gölün karşı kıyısından geçirilmesiyle Sapanca bir müddet önemini yitirir gibi olduysa da 1989 yılında TEM Otoyolu`nun ilçeden geçmesi ile tarihi misyonuna yeniden kavuşmuş oldu.

Coğrafi Konumu

Sapanca, Sakarya iline bağlı bir ilçedir. Kuzeyinde Sapanca Gölü, doğusunda Sakarya merkez ilçesi Adapazarı, güneyinde Samanlı Dağları, Geyve ve Pamukova İlçesi, batısında da Kocaeli merkez ilçesi İzmit yer alır. Yüz ölçümü 14 km² denizden yüksekliği de 36 m.`dir. Sakarya`nın alan olarak yüzölçümü en küçük, nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçesidir.

Yeryüzü Şekilleri

İlçe toprakları yer şekilleri bakımından iki bölüme ayrılır.

Birinci bölümü, Bolu`nun güneyinden uzanan Köroğlu Dağları`nın bölgedeki uzantısı olan Samanlı Dağları`nın kuzey yamaçları ve bu yamaçlarda oluşmuş vadileri içine alır. Bu bölüm oldukça engebelidir. İkinci bölümünü ise, Samanlı Dağları`nın kuzey eteklerinde Sapanca ilçe merkezinin de yer aldığı dağ eteği ovasıdır. Bu ova dağların kuzey yamaçlarından inen derelerin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuştur.

Bu dağlardan inen derelerin en önemlileri İstanbul Deresi, Kurtköy Deresi ve Mahmudiye Deresidir. Ayrıca ilçenin en önemli deresi olan Akçay Deresi de Sakarya Nehri ile birleşir. Kuzey Anadolu Fay Hattı Sapanca Gölü`nden geçer. Bu sebeple ilçe, birinci derece deprem bölgesidir. Ancak fay hattının gölden geçmesi ilçe merkezinin ve diğer yerleşim alanlarının depremden daha az etkilenmesini sağlamıştır. İlçe 17 Ağustos 1999 depremini bu sebeple az hasarla atlatmıştır.

Turizm

İlçe İstanbul başta olmak üzere civar kentler olan yakınlığı ve bir göl ve yeşillikler beldesi olması sebebiyle son dönemde kısa süreli tatiller için tercih edilmektedir. Özellikle göl civarına kurulan turistik tesisler ile turizm geliri her geçen gün artmaktadır. 1999 yılındaki deprem sonrası göl kenarındaki tesislerin kullanılamaz duruma gelmesi sonucu gerileme gösteren ilçedeki turizm son yıllarda yeniden canlanmaya başlamıştır. Özellikle ilçe çevresinde bulunan Maşukiye, Kırkpınar gibi yerleşim birimlerinde pek çok tatil köyleri ve yazlıklar kurulmuştur.

Son senelerde gelişme gösteren bir diğer bölge ise Maşukiye yakınlarındaki Samanlı Dağlarından en yükseği olan Kartepe`dir. Burada kurulan yeni tesisler ile kış turizmi de gelişmeye başlamıştır.

Tarihi Yerler

Bizans Devri Lahit ve Mezar TaşlarıBizanslılar döneminden kalma lahitler Sapanca Hükümet Konağı önünde sergilenmektedir. Lahitlerden ikisi 1976 yılında İlmiye köyü yakınlarında, diğer ikisi ise 1987 yılında TEM Otoyolu`nun yapım çalışmaları sırasında bulunmuştur.

Vecihi KapısıElde kesin bir bilgi bulunmamakla beraber Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı söylenen Kemer`in bulunduğu yerden İpek Yolu`nun geçtiği rivayet edilir. Kemer birkaç kez onarım gördüğünden bügün sadece ana gövdesi tarihi eser niteliğindedir. Kemer`in ilk onarımı 1905 yılında orijinal yapısı korunarak Sapanca`da Nahiye Müdürlüğü yapan Yanyalı Vecihi Orhon tarafından yapılmıştır.

Rahime Sultan Camii ve Rahime Sultan TuğrasıSultan Abdülmecit`in 4. hanımı Rahime Sultan tarafından 1892 yılında yaptırılmıştır. 1967`de onarım görmüştür. Özgün yapısını büyük oranda koruyan camiinin 17 Ağustos depreminden sonra minaresi hasar görmüştür.

Rüstem Paşa CamiiKanuni Sultan Süleyman`ın damadı ve veziri olan Rüstem Paşa tarafından 1555 yılında ünlü Mimar Sinan`ın kalfalarına yaptırılmıştır. İlçe Merkezinde bulunan camii zaman içerisinde bazı tadilatlar görmesine rağmen halen ibadete açıktır.

Eminönü`nde, Tahtakale`de Hasırcılar Çarşısı`ndadır. İstanbul`un siluetini oluşturan en önemli yapılardan biridir. Yüksek bir platform üzerine oturtulmuştur ve kıyı siluetine egemen bir konumda, Hacı Halil Mescidi`nin yerine inşa edilmiştir. Caminin bulunduğu yer Roma döneminden bugüne şehrin en işlek mekanlarındandır. Banisi döneminin etkili devlet ricalinden, Süleymaniye Camii`nin inşasında da katkıları olan Sadrazam Rüstem Paşa`dır. Kanuni Sultan Süleyman`ın damadı olan Sadrazam Rüstem Paşa imparatorluğun birçok yerinde yaptırdığı binalarla da tanınır. Mimar Sinan`ın ünlü eserlerindendir. Cami Rüstem Paşa`nın ölümünden sonra, 1561`de eşi Hürrem Sultan tarafından tamamlanmıştır. 1666 yangınında ve 1776 depreminde hasar görmüştür. Rüstem Paşa Camii, Osmanlı mimari tarihinde olağanüstü güzellikteki çini kaplamalarıyla tanınır. Türkiye`nin en zengin çini kolleksiyonu bu caminin duvarlarında yer alır. Bu değerli çinilerin bir kısmı çalınmıştır. Oradaki büyük kubbeyi dört yarım kubbe desteklemektedir. Eteğinde 24 pencere bulunan büyük kubbenin kemerleri, sekiz köşeli dört fil ayağına dayanmaktadır. Mimberi ve mihrabı mermerdir. Son cemaat yeri 6 sütun ve 5 kubbelidir. Tek şerefeli minaresi yıkılan orijinalinin yerine yapılmıştır. Mısır Çarşısı yakınında, tek minareli, etrafını çevirmiş sıra dükkanların, depoların üzerinde yükselen merkezi planlı yapıdır. Şehrin en aktif ticari merkezinde arka sırtlarda yükselen Süleymaniye Camisi ile birlikte eşsiz, güzel bir manzaradır. 1561 Yılında Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan`a yaptırtılmıştı. Dükkanların üzerinde yer alan camiiye iki yandaki döner merdivenler ile ulaşılır. Avlu entresan mimariye sahip, küçük bir teras olup beş küçük kubbe ile örtülür. Merkezi kubbe karşılıklı 4 duvar payesi ve yanlardaki ilişer sütün üzerinde yükselir. Kare mekan köşeleri, kubbeyi destekleyen 4 yarım kubbe ile çevrilidir. İki yan taraf sütunların arkasında galeri gibidir. Giriş cephesi, küçük fakat çarpıcı iç mekan duvarları, devrinin en meşhur İznik çini örnekleri ile süslüdür. Çiniler geometrik, yaprak ve çiçek motifleri ile dekorlu olup renkli çiçek bahçesini anımsatır. Bir röliyef gibi kabarık mercan kırmızısı rengi 16 yy. da kısa bir süre kullanılmıştı.

1561 tarihli Eminönü Rüstem Paşa Camii�nde de sekiz dayanaklı kubbe sistemi uygulanmıştır. Ama bu yapı, mimarisinden çok çinilerinin kalitesi ve zenginliği ile tanınır. Yapının iç duvarlarının tümü sıraltı tekniğindeki çinilerle hiç boı yer bırakılmamacasına doldurulmuştur. Bu çinilerde lale, bahar açmış meyva ağacı motifleri dikkati çeker.

Rüstem Paşa Camii (1561), 16. yüzyılın ikinci yarısında çini sanatına kaynak olacak bütün desenlerin sergilendiği, mihrapların, duvarların, payelerin tümüyle çinilerle kaplandığı gösterişli bir yapıdır. İstanbul Kadırga`da Sokullu Mehmet Paşa Camii (1571), çini süslemelerin kubbenin pandantifli geçiş kısmında, pencere alınlıklarında, mermer mihrabın çevresinde duvarda ve minberin külahında yer alması ile mimariyi ezmeyen başarılı bir düzenlemeye sahiptir. Bunun yanında, İstanbul Piyale Paşa Camii`nin (1573) çinili mihrabının süslemeleri, dönemin kumaş desenleri ile olan benzerliği sergiler.

Hasan Fehmi Paşa CamiiOsmanlı Veziri Hasan Fehmi Paşa tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır. Sapanca`ya 3 km. uzaklıkta Mahmudiye köyünde bulanan camiinin içi çok güzel işlemlerle süslüdür.

Cami Cedid Camii

Çarşı içinde bulunan camii 1899 yılında yaptırılmıştır.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sapanca Gençlikspor
6 yıl önce

Forma rengi yeşil - beyaz olan Sapanca Gençlikspor, süper amatör ligde oynayan futbol takımıdır. Maçlarını Sapanca Atatürk Stadyumu'nda oynamaktadır....

Sapanca Gölü
2 yıl önce

Sapanca Gölü, Türkiye'nin Sakarya ve Kocaeli illerinde yer alan bir göldür. Sapanca, Serdivan ve Kartepe ilçelerinin sınırları içerisindedir. Sapanca...

Sapanca Gölü, Adapazarı, Alabalık, Derbent, Göl, Kocaeli, Sapanca, Sazan, Turna balığı, Yayın balığı, İstanbul
Muradiye, Sapanca
6 yıl önce

Muradiye, Sakarya ilinin Sapanca ilçesine bağlı bir mahalledir. 1885 yılında Artvin Borçka göçüyle yerleşenlerin yaşadığı bir mahalledir. Sakarya il merkezine...

Muradiye, Sapanca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akyazı, Sakarya
Hacımercan, Sapanca
2 yıl önce

Hacımercan (Lazca: Msicina), Sakarya ilinin Sapanca ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 22, Sapanca ilçesine 5 km uzaklıktadır. ^ "Arşivlenmiş...

Hacımercan, Sapanca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akyazı, Sakarya
Fevziye, Sapanca
6 yıl önce

(Lazca: Msuca), Sakarya ilinin Sapanca ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin eski adı Sukuğça'dır ve Karaçukur anlamına gelmektedir. Sakarya il merkezine...

Fevziye, Sapanca, 1997, 2000, 2007, Adapazarı, Akyazı, Sakarya, Akçay, Sapanca, Asfalt, Balkaya, Sapanca, Elektrik, Ferizli, Sakarya
Nailiye, Sapanca
6 yıl önce

Nailiye, eski ismi Xeba, Sakarya ilinin Sapanca ilçesine bağlı bir mahalle. Sakarya il merkezine 20 km, Sapanca ilçesine 3 km uzaklıktadır. ^ "Arşivlenmiş...

Nailiye, Sapanca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akyazı, Sakarya
Memnuniye, Sapanca
6 yıl önce

Memnuniye, Sakarya ilinin Sapanca ilçesine bağlı bir mahalledir. 93 Harbinden sonra mahalleye kayda değer bir Laz nüfus gelmiştir. Sakarya il merkezine...

Memnuniye, Sapanca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akyazı, Sakarya
Kuruçeşme, Sapanca
6 yıl önce

Kuruçeşme, Sakarya ilinin Sapanca ilçesine bağlı bir mahalledir. Köyün adı eskiden beri belediye başkanlarının merkeze en yakın olan koyu teğet geçmeleri...

Kuruçeşme, Sapanca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akyazı, Sakarya