Sapran

Kısaca: Sapran veya Sepren, Kaşgarlı Mahmud, Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divân-ı Lügati't-Türk'te; ...devamı ☟

Sapran veya Sepren, Kaşgarlı Mahmud, Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüklerinden Divan-ı Lügati't-Türk'te; "''سبران Sepren" "Oğuz şehirlerinden birinin adıdır. Halk "سَپران sapran" der. Halbuki, Türk dilinde ص harfinin yeri yoktur." şeklinde tanımlanladığı "Bilād al-Guzziyya" yani Oğuz ilinde bir Oğuz şehridir. O dönemde Siri Derya havzasında nehrin sağ yakasında konumlanmıştır. Oğuz şehirleri hakkında araştırmada bulunan Rus Kazıbilimci Sergey Pavlovitch Tolstov el-İdrisi'nin batıda Aral denizi, doğuda Taşkend ve kuzey-batıda "Murgar Dağları" (bugünkü adı: Murgajar-tav) arasındaki Oğuz bölgesi hakkında şu bilgileri verir: "Oğuz şehirleri çoktur. (Bu şehirler) şimalde (kuzeyde) ve doğuda karşı karşıya sıralanır. (Oğuzların) erişilmez dağları ve (bu dağlarda) müstahkem kurganları vardır ve beyleri buralarda saklanır, eşyaları ile yiyeceklerini muhafaza ederler (Bu beyler) bu ilin koruyucusudur." Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği harita'da "'جبل قراجق' Cebel-i Karaçuk dağlarının güneyinde "Bilād al-Guzziyya" yani Oğuz ilinde, isimleri yazılmamış üç tane yan yana işaretlenmiş şehirlerden birisi olduğu varsayılır. Notlar
Dış bağlantılar * S.P. Tolstov'un Harezm keşif seferi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.