Saprotrof

Kısaca: Saprotrof organizmalar gıdalarını cansız maddelerden elde eder, genelde ölmüş veya çürümekte olan bitki ve hayvanların içerdiği organik bileşikleri kullanır. Saprotroflar kendi gıdalarını yapamadıkları için bir tip heterotrof sayılırlar. Aralarında mantarların çoğu (kalanlar parazit, kommensal veya mutualistik simbiont gruplarındadır), bakteriler ve protozoalar bulunur. ...devamı ☟

Saprotrof
Saprotrof

} Saprotrof organizmalar gıdalarını cansız maddelerden elde eder, genelde ölmüş veya çürümekte olan bitki ve hayvanların içerdiği organik bileşikleri kullanır. Saprotroflar kendi gıdalarını yapamadıkları için bir tip heterotrof sayılırlar. Aralarında mantarların çoğu (kalanlar parazit, kommensal veya mutualistik simbiont gruplarındadır), bakteriler ve protozoalar bulunur. Bazı hayvanlar (örneğin bok böcekleri ve leş akbabaları) ve fotosentez yapmayan bazı ender bitkilere de saprotrof olarak değinilebilir ama bunlara daha sık olarak saprofaj terimi kullanılır.

Eski bir terim olan Saprofit artık geçersiz sayılmaktadır, çünkü -fit eki "bitki" demektir. Oysa embriyolu bitkiler arasında gerçek anlamda saprotrof canlılar yoktur, mantar ve bakteriler ise artık Bitkiler Alemi`nde yer almamaktadır. Fotosentez yapmayan orkideler ve monotroplar gibi, bir zamanlar saprofit sayılan bitkilerin artık başka bitkilerin parazitleri olduğu gösterilmiştir. Bu bitkiler için "miko-heterotrof" terimi kullanılır, çünkü parazit bitkiyi konak bitkiye köklerinden mikoriza (mycorrhiza) mantarlar ile bağlıdırlar.

Ekmek, peynir ve bunun gibi besin maddeleri üzerinde küf yaparak gelişen ``Penicillum`` ve ``Aspergillus`` saprofit mantarlardandır. Bunlar hayatlarını sürdürmek için hayvan ve bitki ölüleri ya da canlıların boşaltım maddelerinden yararlanırlar. Vücutlarında enzimler meydana getirerek üzerinde yaşadıkları bileşikleri hücrelerine alabilecekleri ufak moleküllere çevirirler veya bu çevirmelerden meydana gelen enerjiyi kullanırlar. Bu canlılar devamlı olarak ölü organizmaları kokuşturular ve ayrıştırırlar.

Bazı saprotrof organizmalar atık su tesislerinde ve çöplüklerde yaşayarak organik maddeleri çürüterek bunların yeşil bitkilerce kullanılabilir hale gelmesine yararlar.

Linkler

  • Hershey DR. 1999. Myco-heterophytes and parasitic plants in food chains. American Biology Teacher 61:575-578.
  • Leake JR. 2005. Plants parasitic on fungi: unearthing the fungi in myco-heterotrophs and debunking the a€˜saprophytic` plant myth. Mycologist 19:113-122. [1]
  • Werner PG. 2006. Myco-heterotrophs: Hacking the mycorrhizal network. Mycena News 57:1,8. Available from: http://www.mssf.org/mnews/0603mn.pdf (PDF)


Kaynak

  • {{kaynak wiki
|dil=İngilizce |madde=Saprotroph |tarih=30.07.2006 |url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Saprotroph&oldid=66652933 }}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mavi yengeç
3 yıl önce

dokuzar adet diken bulunur. Genellikle leşle beslenen mavi yengeçlerin saprotrof veya omnivor olanları da vardır. Yaşam döngülerinin farklı aşamalarında...

Mavi yengeç, Taksonomi, 1896, Alt familya, Alt sınıf, Alt takım, Alt âlem, Alt şube, Animalia, Arthropoda, Balık
Ateşrengi algler
3 yıl önce

denizlerde, bazı türleri ise, tatlı ve acı sularda yaşarlar. Ototrof, saprotrof, parazit ya da holozoik beslenirler. Fotosentez ürünleri nişasta, poliglikoller...

Ateşrengi algler, Ateşrengi algler
Fosfor döngüsü
6 yıl önce

hayvanlara aktarılır. Ölen hayvan ve bitkilerin yapısındaki organik fosfat, saprotrof bakteri ve mantarların metabolizmasıyla fosfat olarak toprağa salınır...

Mikroorganizma
3 yıl önce

kısımlarındaki kayaların derinliklerinde yaşamaktadır. Mikroorganizmalar, saprotrof olarak iş gördükleri için ekosistemlerin besin çemberinde çok önemlidirler...

Mikroorganizma, Algoloji, Bakteri, Bakteriyoloji, Biyokimya, Botanik, Ekoloji, Fizyoloji, Mantarlar, Mikrobiyoloji, Mikroskop
Clitocybe
3 yıl önce

rengine kadar çeşitli renklerde olan bir mantar cinsidir. Asıl olarak saprotrof olan bu mantarlar orman tabanındaki atık maddeleri ayrıştırır. Çok yaygın...

Enterobacteriaceae
3 yıl önce

Bazı türler sadece çürümekte olan organik maddeler üzerinde büyürler (saprotroflar). Bunlar nemli ortamlarda, özellikle toprakta, bitkilerin üzerinde, gıda...

Enterobacteriaceae, Bakteri, Bağırsak florası, Bilimsel sınıflandırma, Dizanteri, Escherichia, Escherichia coli, Fenotip, Fermantasyon, Filojeni, Flagella
Escherichia coli
3 yıl önce

için "koliform" terimi kullanılır. Ancak, bağırsaklarda yaşamayan bazı saprotrof bakteriler de koliform tanımına uyarlar. Ayrıca, dışkı kirlennmesi olmayan...

Escherichia coli, ADP, Antibiyotik, Bakteri, Bakteriofaj, Bakteriyel konjügasyon, Bağırsak florası, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, DNA, DNA`nın çoğalması
Pythium
3 yıl önce

başına Pythium spp gibi patojeni ortadan kaldırmaz. Aynı zamanda iyi saprotroflardır ve çürüyen bitki maddesinde uzun süre hayatta kalırlar. Tarla bitkilerinde...