Sarılma (genetik)

Crosover veya krossing over, mayoz bölünmenin profaz I evresinde görülen, çift halde bulunan kromozomların yaptığı parça değişimine verilen addır. Bunun sonucunda genetik rekombinasyon meydana gelir, yani farklı kromozomlarda bulunan genlerin alelleri birbiriyle yer değiştirir.

Sarılma (genetik)

Sarılma (genetik) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Krosover

Yanıtlar