Sara Hatun

Sara Hatun, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın annesidir. Fatih Sultan Mehmet Toros Dağlarını aşıp Mardin şehri yakınında ordugah kurunca, sultan ile elçi olarak görüşmeye gitmiştir. Fatih, Uzun Hasan’ın bağlılık mesajını getiren Sara Hatun’u saygıyla kabul edip dinledikten sonra, oğlu ile antlaşma yapmaya rıza göstermiş ama geri göndermeyerek, Trabzon seferine katılması için alıkoymuştur.

Uzun Hasan Harput’ta annesi Sare Hatun adına Sara Hatun Camii’ni yaptırmıştır. Yine Elazığ’da Şehir Hastanesi açılmadan önce doğumevinin adı Sara Hatun’un adını taşıyordu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.