Saray��N Incisi

İncili Saray

İncili Saray, 1249 Hicri 1833 miladi yılında Kerkük mutasarrıfı Mehmet Paşa, Kerkük şatırlu mahallesinde yeni tarızda İncili Köşk adlı sarayı yapmıştı.

Dünyanın en büyük incisi

Dünyanın en büyük incisi olarak bilinen 6.4 kilogram ağırlığındaki gizemli mücevher 2 bin 500 yıl önce barışı temsil ediyordu. Efsaneye göre 72 kiloluk dev istiridyeden çıkarılan inci Tao felsefesinin mimarı Lao-Tzu tarafından işlendi.

Bağdad Sarayı ve Kışlası

Bağdad Sarayı ve Kışlası, Bağdad, Saray Mahallesi`ndedir.

Saray ekonomisi

Saray ekonomisi, bir ekonomik düzenleme sistemi olarak toplumda yaratılan ekonomik değerlerin büyük bir bölümün merkezi otoritenin kontrolüne akmasıdır. Diğer ifadeyle halkın zorunlu olarak tükettiği dışında tüm malların üretimi ve dağıtımı güçlü, merkez...

Görünür derinlik

Kırılma indisi küçük olan bir ortamdan, kırılma indisi büyük olan bir ortama bakan gözlemci, kırılma indisi büyük olan ortamdaki bir cismi olduğundan daha yakın olarak görür. Bununla birlikte; kırılma indisi büyük olan bir ortamdan, kırılma indisi küçük o...

Madrid Kraliyet Sarayı

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı, Avrupa sanatı üslûplarının bir karışımı olarak 1843-1856 yılları arasında inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecit’in mimarı Karabet Balyan’ın eseridir.

Yeni Saray

İncili Çavuş

İncili Çavuş (d. ? - ö. 1632), Kayseri'nin Tomarza ilçesi Travşın köyünde doğduğu söylenmektedir. 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın ilk yarısında, I. Ahmet döneminde yaşamıştır. Türk mizah kültürünün önemli kişiliklerinden biridir. Hicri 1042’de...

Galata Sarayı

Galata Sarayı Osmanlı Devletinde enderuna hizmetli yetiştirmek maksadıyla İkinci Bayezid Han tarafından yaptırılan okul ve binası. İkinci Bayezid Hanın bu eseri, Gülbaba adlı bir velinin işaret ve tavsiyesiyle yaptırdığı söylenir (1481). Burası Topkapı Sa...