Sarhoş Abdi, Türk divan şairi (öl. 1621). Divân-ı Hümayun kâtipliği, nişancılık (1594), defter eminliği (1601) yaptı. Sadrazam Sinan Paşa`nın Avusturya seferine katıldı. ``Zafernâme-i Kal`al-i Üstüvar`` (Yanıkkale Fetihnâmesi)adlı mesnevisinde Yanıkkale fethini (1593-1594), padişaha sunduğu ``Arzuhal``de de dönemin yolsuzluklarını anlattı.

Sarhoş Abdi

Sarhoş Abdi, Türk divan şairi (öl. 1621). Divan-ı Hümayun katipliği, nişancılık (1594), defter eminliği (1601) yaptı. Sadrazam Sinan Paşa`nın Avusturya seferine katıldı. ``Zafername-i Kal`al-i Üstüvar`` (Yanıkkale Fetihnamesi)adlı mesnevisinde Yanıkkale fethini (1593-1594), padişaha sunduğu ``Arzuhal``de de dönemin yolsuzluklarını anlattı.

İlgili konuları ara

Yanıtlar