Saru Batu Savcı Bey

Saru Batu Savcı Bey (d. ? – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed / Alçay). Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’ni ve hanedanını kuran Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyleridir.

Saru Batu Savcı Bey (d. ? – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed / Alçay). Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’ni ve hanedanını kuran Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyleridir. Saru Batu Savcı Şeceresi (Soy Ağacı)
Her yıl ağustosun son pazarı Karaköy’de geleneksel olarak Saru Batu Savcı Bey’i anma törenleri düzenlenmektedir. 2010 yılı itibariyle Saru Batu Savcı Bey’in şehadetinin 723.yıldönümü anma törenleri yapılmıştır. Saru Batu Savcı Bey ve İkizce Zaferi Tevarih-i Al-i Osman / Hadidi’nin Şiiri (1523) : Gaza kasdına Osman bindi gitti Domaniç-dağı’n aşduk yirde nitdi Adu konmışidi Osman irişdi İrişdi vü turuşdı vü girişdi Müsülmanlar aceb ceng eylediler Cihanı kafire teng eylediler Şu denlü düşdi kafir yire bi-can Hazan bergi gibi itler gövdeyi kan Kalanus oynadı can ber-cehennem Saru-batı şehid oldı heman-dem Kaçar yüz dönderüp düşmen çerisi Diri kurtulmayup binden birisi Yerinde kaldı cümle bar u büngah Müretteb her ne varsa hayl ü hargah Tevarih-i Al-i Osman / İbni Kemal Paşazade’nin şiiri (1520) : Yeri uçmağ ve yeri hur olsun Sara-yı pür-sürur nur dolsun Nur-i İslamiyle cihan doldu Zulmet-i küfr na-bedid oldu -Hur:Güneş, aydınlık -Sara-yı pür-sürur:Mutlu saray -Na-bedid:Görünmez Tevarih-i Al-i Osman Kroniği / Müellifi belli değil (XV.asır) : Gaza kem ittiler Allahüekber Didiler her nefes Allahüekber Salındı seyf-i İslam kafir üzere Uruldu nevbet Allahüeker Kılıçlar gölgesinde cennet-i Hak Rasul’den bu haber Allahüekber Şehide Övgü Kayı’nın yası var: Ovası dağı ağlar Bağçesi bağı ağlar Ölüsü sağı ağlar Dost ağlar yağı ağlar Kayı’nın iyisi civanmert beyi Ulu çam dibinde toprağa düştü Yaz-bahar ayları karakış geldi Şehidin acısı oymağa düştü Kavgalarda yiğit vermekte cömert Savcı Bey’in kanı bayrağa düştü Saru kederiyle gözler dolunca Ağıtlar gönülden dudağa düştü Kadınlar yükseltti feryatlarını Gözyaşı sel olup ırmağa düştü Hüznünü akıttı buruk kalbine Osman Bey’in kini kulağa düştü Göçmen kuşlar nerelere gittiniz Zemheri soğuğu yaprağa düştü Hain bir bakışla kalleş bir okla Ulu çam dibinde toprağa düştü Yürekler bugün sızılı kaldı Öfkeler ve öçler kazılı kaldı Hülyalar gökyüzünde çizili kaldı Geride analar kuzulu kaldı Kuzuların gönlü ezili kaldı Bu miras tarihe yazılı kaldı İkizce Destanı (M.1287) Bahar akşamı Kayıhanlılar atıldı, Hilal ordusuna melekler de katıldı. Kükredi Kayıhanlılar, titredi düşman, Domaniç’te bir tarih, bir destan yazıldı. İkizce’de bir pusu kuruldu, Sema kızıl yangınla kavruldu. Savruldu yiğitlerin harmanı, Vatan toprağı kanla yoğruldu. Kayıhan’ın yiğitleri coştu, Kılıçlarla siperleri aştı. Gökyüzünü yırtan tekbirlerle, Cennet müjdeli ölüme koştu. Toprak şehit kanıyla sulandı, Alçay’ım kızıl renge boyandı. Uçtu da ten kafesinden canlar, Şehadetin şerbetine kandı. Savcı Bey, Yıldız gibi uluçamın dibine düştü, Kandilin şulesiyle Hakk’a yürümüştü. Şehadet getirdi ve süzüldü cennete, Şehadet gözlerinde tatlı bir gülüştü. Osmanlı'da İlkler (Saru Batu Savcı Bey ve oğlu Bay Hoca’nın Şehadeti) Yirmi dört Boy’um var, Kayı’dır başı, Altı asır sürdü, çınarda aşı, Konuşsun Horasan, Ahlat’ın taşı, Alparslan’dan beri bu toprak bizim, Bu hava, bu ağaç, bu yaprak bizim. Süleyman Şah orda, Caber’de yatar, Fırat aldı onu, yasını tutar, Doğudan batıya okunu atar, Ertuğrul’la Dündar, Urumeli’ne, Gayret kuşağını taktı beline. Hayme Ana adı, Çadır Ana’dır, Domaniç Çarşamba, bizden yanadır, “ Sahip çık atana,” emir sanadır. Ertuğrul Söğüt’ü hedef gösterdi, “ Savcı, Osman, Gündüz Yürüyün “ dedi. Üç kardeş içinde baş oldu Osman, Düşmanın başına taş oldu Osman, Ağlayan gözlerde yaş oldu Osman. Gündüz Alp sağ kolu, Savcı sol kolu, Şehitler açıyor, Bizans’a yolu. Yiğitti “ Bay Hoca “, cenkti çabası, Saru Batu Savcı, onun babası, Kılıç elde düştü, şehidin hası, Hamza Bey Köyünde medfun bu yiğit, Bey’ine, Boy’una meftun bu yiğit. Saru Batu duyar, Oğlu şehitmiş, Bu genç yaşta uçup, Cennete gitmiş, Kanı için onca, yeminler etmiş, Kesmiş iflahını, Bizans’ın Rum’un, Şehid namzedidir, Kudsi Ordumun. Karacahisar’la, İnegöl, birden, Osman Bey’e pusu, hem iki yerden, Gaziler korkar mı, geçmişler serden, Dar eder meydanı, kaçar Tekfur’lar, Kale kapısını açar Tekfur’lar. İkizce’de orman. Bir çam ağacı, Yüz yerden yaralı, duymuyor acı, Zaten şehit olmak bir tek amacı, Alçay’da oğluna kavuştu Savcı, Ölmedi Rahman’a kavuştu Savcı. Domaniç, Karaköy, Akmeşhed makam, Nöbeti bekliyor, bak “ Kandilli Çam “ Ey yolcu ! Fatiha, senden tek ricam. Cümle şühedaya, Ata’na selam, Böldürmeyiz asla. Vatan’a selam. Şehit Saru Batu Savcı Bey Özlü Sözler

Kaynaklar

* * Meşhedi-1 (Hasan EFE, Eğitimci Tarihçi Yazar, (DOTAG) Domaniç Tarihi Araştırmaları Grubu Üyesi) * Meşhedi-1 (Erhan Afyoncu,Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarih Araştırma Rehberi,İstanbul 2007,s.19) * Meşhedi-1 (William L.Laner-Robert P.Blake, “Osmanlı Türklerinin Doğuşu ve Tarihsel Arkaplanı”,Söğüt’ten İstanbul’a,İstanbul 2000,s.184) * Meşhedi-1 (Colin İmber, “Osman Gazi Efsanesi”,Osmanlı Beyliği (1330-1389),İstanbul 2000,s.69) * Meşhedi-1 (Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihçiliğinin Doğuşu”, Söğüt’ten İstanbul’a,İstanbul 2000,s.100) * Meşhedi-1 (Erhan Afyoncu,a.g.e.,s.2) * Meşhedi-1 (Victor L.Menage, “Osmanlı Tarihyazıcılığının İlk Dönemleri”,Söğüt’ten İstanbul’a,İstanbul 2000,s.81-85) * Meşhedi-1 (Erhan Afyoncu,a.g.e.,s.30) * Meşhedi-1 (Mehmet Şükrü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1934,s.43 Mehmet Şükrü,a.g.e.,s. “gös.yer”) * Meşhedi-1 (Victor L.Menage,a.g.m.,s.74) * Meşhedi-1 (Halil İnalcık, “Aşıkpaşazade Tarihi Nasıl Okunmalı?”,Söğüt’ten İstanbul’a,İstanbul 2000,s.121) * Tevarih-i Al-i Osman / Hadidi’nin Şiiri (1523) * Tevarih-i Al-i Osman / İbni Kemal Paşazade’nin şiiri (1520) * Tevarih-i Al-i Osman Kroniği / Müellifi belli değil (XV.asır) *

Şehide Övgü

(Ahmet URFALI, Eskişehir Mahmudiye Milli Eğitim Şube Müdürü, Araştırmacı-Yazar-Şair) * Şehit Saru Batu Savcı Bey'e Ağıt (Mustafa Kemal ŞİRİN, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Şair) *

İkizce Destanı (M.1287)

(Hasan GÜNDOĞDU, Esnaf) * Osmanlı'da İlkler (Saru Batu Savcı Bey ve oğlu Bay Hoca’nın Şehadeti, İsa KAHRAMAN) Ayrıca bakınız * Dedesi Gündüz Alp * Babaannesi Hayme Ana * Kardeşi Osman Gazi * Kardeşi Gündüz Bey Dış bağlantılar * Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği * Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği * Kütahya Domaniç Karaköy

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.