Savaş

Kısaca: Savaş, geniş kişi toplulukları arasında meydana gelen, genel anlamıyla ileri derecede şiddet içeren olay, çarpışma, çatışmadır. Soğuk savaş gibi politika temelli savaşlar olsa da savaş kelimesi silahlı kitlesel muharebe olarak kullanılır. ...devamı ☟

savaş
Savaş

Savaş harp, muharebe. Savaş, geniş kişi toplulukları arasında meydana gelen, genel anlamıyla ileri derecede şiddet içeren olay, çarpışma, çatışmadır. Soğuk savaş gibi politika temelli savaşlar olsa da savaş kelimesi silahlı kitlesel muharebe olarak kullanılır. Barış kelimesinin zıt anlamlısıdır ve her kullanımında görüş ya da çıkar çatışması içerir. Savaş hakkında genel kanı iki ya da daha fazla sayıda grubun arasında meydana gelen silahlı mücadele olmasıdır. Kullanılan silahlara, gruplara ve yerlere göre değişen isimlerin bazıları: Nükleer savaş, soğuk savaş, meydan savaşı, iç savaş, psikolojik savaş, din savaşı (ör: cihad, haçlı), dünya savaşıdır. Günümüzde savaş Birleşmiş Milletler tarafından bazı temellere ve kurallara dayandırılmıştır. Geçmişte yapılan savaşların aksine günümüzdeki savaşlarda özellikle sivillerin öldürülmesini engellemek, ülke ya da kitleleri yok etmektense onları güçsüz bırakmak güdülmektedir. Ancak buna rağmen günümüzde trajediler yaşanmaya devam etmektedir. 1990'lı yıllarda Kuzey Afrikayı sömürgeleştirme amacıyla çıkarılan iç savaşlarda ve kabile savaşlarında 1 milyonun üzerinde insan ölmüştür.Gene günümüzde ABD'nin 2003 Mart ayında başlattığı Irak işgalinde 2006 yılı Aralık ayı itibariyle 700.000 kişinin öldüğü öldürüldüğü tahmin edilmektedir.Sadece bu rakamlar bile savaşın ölüm ve kan üretmekteki vahşetini görmeye yetmektedir.

savaş

Türkçe savaş kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. war, fighting, wartime
n. war, warfare, battle, fight, combat, fighting, struggle, campaign, conflict, crusade, fray
v. fight, make war, war, battle, fight a battle, struggle, campaign, conflict, contend, strive against, strive with, wage war against, wage war on smb.

savaş

ekonomik ve politik amaçlarına ulaşabilmek için devletlerin ya da toplumsal sınıfların giriştikleri silahlı eylem, harp; bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen eylem.
uğraşma, kavga, mücadele: erozyonla savaş .
hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele.

savaş

Türkçe savaş kelimesinin Fransızca karşılığı.
guerre [la], baroud [le], lutte [la]

savaş

Türkçe savaş kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Feld, Feldzug, Krieg, Streit, Waffengang

savaş

1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele:
"Kartallarla leyleklerin savaşı."-
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele:
"Veremle savaş."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
savaş açmak (veya ilan etmek)

savaş

(Türkçe) Erkek ismi - İki taraf teşkilat, ülke veya ülkeler topluluğu arasında meydana gelen silahlı vuruşma, cenk, muharebe, harb. Doğuş, kavga. Mücadele uğraş.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Savaş
6 ay önce

adlandırılır: nükleer savaş, soğuk savaş, iç savaş, dini savaş (cihad, haçlı seferi), dünya savaşı, gerilla savaşı gibi. Günümüzde savaşlar Birleşmiş Milletler...

Savaş, Savaş
Savaş suçu
5 ay önce

Savaş suçu, askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur. Bunlar...

Savaş suçu, Uluslararası Ceza Hukuku, 1. Dünya Savaşı, 1863, 1949, 1976, 1977, 1999, 1 Temmuz, 2. Dünya Savaşı, 2002
Savaş hukuku
6 ay önce

Savaş hukuku, savaşa girişmek için kabul edilebilir gerekçeleri (jus ad bellum) ve savaş sırasında sergilenen davranışların sınırlarını (jus in bello veya...

Modern Savaş
3 yıl önce

1975 Lübnan İç Savaşı 1977 Ogaden Savaşı 1979 Sovyet-Afgan Savaşı 1979 Üçüncü Çinhindi Savaşı 1980 Irak-İran Savaşı 1982 Falkland Savaşı 1983 Grenada'nın...

Savaş tutsağı
5 ay önce

Savaş tutsağı veya savaş esiri, silahlı bir çatışma sırasında veya sonrasında, rakip taraf tarafından canlı şekilde ele geçirilen ve gözaltında tutulan...

Savaş Tutsağı, Amerikan İç Savaşı, Avrupa, Cenevre Sözleşmesi, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Kuzey Afrika, Lahey, Uzakdoğu, Vestfalya Antlaşması
Soğuk Savaş
6 ay önce

Soğuk Savaş (İngilizce: Cold War, Rusça: Холодная война), iki Süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin önderliğinde Doğu Bloku...

Soğuk savaş, Soğuk savaş
Orta Çağ'da savaş
5 ay önce

Orta Çağda savaş, genellikle Orta Çağ Avrupası'nda kullanılan savaş tarzını anlatmak için kullanılır. Orta Çağ Avrupası'ndaki teknolojik, kültürel, ve...

Orta Çağ`da savaş, Afrika, Agincourt Savaşı, Avrupa, Balista, Demir, Feodalizm, Japonya, Kale, Kongo, Kuzey Afrika
Savaş gemisi
6 ay önce

Savaş gemisi, öncelikli olarak deniz savaşlarında kullanılmak üzere yapılan bir gemi türüdür. Genellikle ticari gemilerden tamamen farklıdırlar. Silahlandırılmış...

Savaş gemisi, 1728, Cyclopaedia, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Japon İmparatorluk Donanması, Kalyon, Savaş gemisi sınıfları listesi, Taslak, İngilizce, İngiltere