--}}

Savaş

Savaş, geniş kişi toplulukları arasında meydana gelen, genel anlamıyla ileri derecede şiddet içeren olay, çarpışma, çatışmadır. Soğuk savaş gibi politika temelli savaşlar olsa da savaş kelimesi silahlı kitlesel muharebe olarak kullanılır.

Savaş harp, muharebe. Savaş, geniş kişi toplulukları arasında meydana gelen, genel anlamıyla ileri derecede şiddet içeren olay, çarpışma, çatışmadır. Soğuk savaş gibi politika temelli savaşlar olsa da savaş kelimesi silahlı kitlesel muharebe olarak kullanılır. Barış kelimesinin zıt anlamlısıdır ve her kullanımında görüş ya da çıkar çatışması içerir. Savaş hakkında genel kanı iki ya da daha fazla sayıda grubun arasında meydana gelen silahlı mücadele olmasıdır. Kullanılan silahlara, gruplara ve yerlere göre değişen isimlerin bazıları: Nükleer savaş, soğuk savaş, meydan savaşı, iç savaş, psikolojik savaş, din savaşı (ör: cihad, haçlı), dünya savaşıdır. Günümüzde savaş Birleşmiş Milletler tarafından bazı temellere ve kurallara dayandırılmıştır. Geçmişte yapılan savaşların aksine günümüzdeki savaşlarda özellikle sivillerin öldürülmesini engellemek, ülke ya da kitleleri yok etmektense onları güçsüz bırakmak güdülmektedir. Ancak buna rağmen günümüzde trajediler yaşanmaya devam etmektedir. 1990'lı yıllarda Kuzey Afrikayı sömürgeleştirme amacıyla çıkarılan iç savaşlarda ve kabile savaşlarında 1 milyonun üzerinde insan ölmüştür.Gene günümüzde ABD'nin 2003 Mart ayında başlattığı Irak işgalinde 2006 yılı Aralık ayı itibariyle 700.000 kişinin öldüğü öldürüldüğü tahmin edilmektedir.Sadece bu rakamlar bile savaşın ölüm ve kan üretmekteki vahşetini görmeye yetmektedir.

Diğer anlamları

savaş

Türkçe savaş kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. war, fighting, wartime
n. war, warfare, battle, fight, combat, fighting, struggle, campaign, conflict, crusade, fray
v. fight, make war, war, battle, fight a battle, struggle, campaign, conflict, contend, strive against, strive with, wage war against, wage war on smb.

savaş

ekonomik ve politik amaçlarına ulaşabilmek için devletlerin ya da toplumsal sınıfların giriştikleri silahlı eylem, harp; bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen eylem.
uğraşma, kavga, mücadele: erozyonla savaş .
hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele.

savaş

Türkçe savaş kelimesinin Fransızca karşılığı.
guerre [la], baroud [le], lutte [la]

savaş

Türkçe savaş kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Feld, Feldzug, Krieg, Streit, Waffengang

savaş

1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele:
"Kartallarla leyleklerin savaşı."-
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele:
"Veremle savaş."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
savaş açmak (veya ilan etmek)

savaş

(Türkçe) Erkek ismi - İki taraf teşkilat, ülke veya ülkeler topluluğu arasında meydana gelen silahlı vuruşma, cenk, muharebe, harb. Doğuş, kavga. Mücadele uğraş.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Savaş
savaş