Sava�� Esiri Kamp��

savaş esiri

Savaş esiri, Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi`ne göre bir ülkenin silahlı kuvvetlerine mensup kişileri ile bir ülkenin silahlı kuvvetlerine bağlılık duyarak silaha sarılmış kişilerin, ele geçirildiklerinde tabi oldukları uluslararası sözleşmeler ile gara...

Kam (Mekanizma)

Kam makine dinamiğinde sırası ile kendisine temas eden düzenekleri harekete geçirmeye yarayan bir mekanizmadır. 18. ve 19. yüzyıllarda metal bir silindirin üzerine yerleştirilmiş çok sayıda kam sayesinde ardışık veya döngüsel hareketler elde edilebilmekte...

Kam (mitoloji)

kam

Kam sözcüğünün çeşitli manaları ve kullanımları vardır:

Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî

#Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî, ``Câm-ı Cem-í‚yîn``,

Kam (folklor)

Kam – Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe büyücü din adamı, Şaman. Gam veya Ham olarak da söylenir. İlkel topluluklarda doğaüstü güçlerle iletişime geçebilen din adamı.

Stalag V-A

Stalag V-A, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Ludwigsburg kentinde inşa ettiği savaş esiri kampı. Esir kampı, bir zamanlar Alman süvari birliklerinin

MiG-23

MİG-23 Flogger Mikoyan Gurevich tarafında üretilen bu değişken kanat yapısına sahip bu uçak ham pistlere inebilmektedir ayrıca MiG-23PD kodlu bir VTOL dikine kalkıp inebilen bir modelide mevcuttur.

VTEC

Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol Sistemi (Variable-valve timing and electronic-lift control) Değişken supap zamanlaması, motor işletim sisteminin hangi devire göre hangi supap zamanlamasının kullanılacağını belirlenmesi ve her devirde en verimli çalışma...

Pençik Kanunu

1363'te I. Murat tarafından çıkarılan Pençik kanunu gereğince savaş esirlerinin beşte biri vergi karşılığı devletin olacaktır. Savaş esiri gençler, Anadolu'daki köklü Türk ailelerinin yanına verilir, küçük bir ücret karşılığı hem çiftçilik yapar, hem de T...