--}}

Sava Paşa

Yannis Sava Paşa (d. 1832- ö. 1904) Rum kökenli bir Osmanlı devlet adamı, yazar ve doktor.

Yannis Sava Paşa (d. 1832- ö. 1904) Rum kökenli bir Osmanlı devlet adamı, yazar ve doktor. Sava Paşa Yanyalı Doktor Sava Efendi'nin oğludur. 1832 yılında Yanya'da doğdu. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den mezun oldu. 1870-1875 yılları arasında İsfahya (Girit) mutasarrıflığı yaptı. 27 Mayıs 1874 tarihinde Mekteb-i Sultani'nin üçüncü müdürü oldu. Şubat 1877-Mayıs 1878 tarihleri arasında Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti (Akdeniz Adalari) Valisi, 1878 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında da Şarki Rumeli valisi olarak görev yaptı. Aynı yılın Aralık ayında Nafia Nazırı olarak Paşa ünvanını aldı. 1879 yılının Ekim ayında Hariciye Nazırı oldu , 1880 yılının Haziran ayına kadar bu görevi sürdürdükten sonra tekrar Nafia Nazırı ve 1885 yılında Nafia Komisyonu üyesi oldu. Haziran 1885-Ocak 1887 tarihleri arasında Girit valiliği görevini yaptı. 1889 yılından sonra Paris yakınlarındaki Neuilly kasabasında yaşadı ve 1904 yılında orada öldü. Sava Paşa Hıristiyan bir Rum olmasına rağmen İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd adlı bir kitabın yazarıdır. Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.