Savoy Hanedanı

Savoya (Savoia) Hanedanı, (İtalyanca: Casa Savoia, Fransızca; Maison de Savoie), tarihsel Savoya bölgesinde 11. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bir soylu hanedandır. Bu bölgede önce küçük bir kontluk yöneten bu hanedan zamanla hükümdarlık yetkilerini geliştirerek sonunda 1861 ile II.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: savoy hanedanı, 1848, 1849, 1861, 1946, 2 haziran, avusturya, fransa, fransızca, habsburg, ii. dünya savaşı
Savoy Hanedanı
Savoy Hanedanı
düzenle|Haziran 2007

Savoy (Savoia) Hanedanı, (İtalyanca: Casa Savoia, Fransızca; Savoie), 1861-1946 arasında İtalya`yı yöneten hanedan.

Savoy hanedanı 11. yüzyılın ortalarında, Savoy Kontluğu`nun yanı sıra Rhone Irmağının doğusuyla Cenevre Gölünün güneyinde kalan topraklara da egemen olan I. Umberto ile başladı.Burgonya kökenli olduğu sanılan Umberto`nun ardılları, bugün Fransa, İtalya ve İsviçre sınırlarının birleştiği bölgede geniş topraklar ele geçirdi.Önde gelen Savoy kontlarından VII. Amadeo (hd. 1383-1391) Nice limanını aldı; VIII. Amadeo da (hd. 1391-1440) yaklaşık iki yüzyıldır hanedanın bir kolunca yönetilen Piemonte`yi ilhak etti.Savoy kontları VIII. Amadeo`dan sonra dük ünvanı taşımaya başladılar.

15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başında bir dizi güçsüz dükün yönetiminde hanedan zayıfaldı ve sonunda toprakları Fransızlarca işgal edildi (1536-1539).17. yüzyıl boyunca sürekli bir genişleme politikası izleyen Savoy dükleri Fransa`yla Habsburglar arasında sık sık taraf değiştirerek dışişlerinde bağımsızlıklarını korumayı ve bütün Avrupa`yı saran uzun savaş döneminden önemli kazanımlarla çıkmayı başardılar.Utrecht Antlaşması `yla (1713) Sicilya kralı olan Dük II. Vittorio Amedeo (hd 1675-1730), 1720`de Sicilya tahtından vazgeçerek karşılığında Sardinya`yı aldı.Ardılları ise İtalya`nın kuzeydoğusunda önemli topraklar ele geçirdi.Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları (1792-1815) sırasında Sardinya dışında bütün Savoy toprakları Fransızların denetimi altına girdi.I. Vittorio Emanuele (hd. 1802-1821) Cenova`yı Savoy topraklarına kattı (1815).

Merkezi Piemonte olan Savoy toprakları Risorgimento hareketinin başlangıcında bağımsızlık ve göreli askeri güç bakımından İtalyan devletleri arasında ilk sırada yer alıyordu.I. Vittorio Emanuele 1821`deki liberal devrim sonucu kardeşi Carlo Felice lehine tahttan çekilmek zorunda kaldı.Felice 1831`de ölünce ailenin Carignano kolundan Carlo Alberto tahta çıktı.1848`de anayasal monarşi yönetimini benimseyen Carlo Alberto 1848-1849 yıllarında Avusturya`ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesine katılarak, İtalyan birliğinin Piemonte önderliğinde gerçekleşmesine önemli katkıda bulundu.Oğlu II. Vittorio Emanuele`nin hükümdarlığı sırasında (1849-1878) Savoy hanedanının yönetiminde İtalya Krallığı kuruldu (1861) ve Vittorio Emanuele ilk İtalya kralı oldu.

İtalya`da parlamenter sistem yerleştikçe kralın yönetimdeki etkisi azalmaya başladı.Faşist rejim sırasında kukla bir hükümdar olarak kalan III. Vittorio Emanuele (hd 1900-1946) II. Dünya Savaşı`nın sonunda oğlu II. Umberto lehine tahttan çekildi (1946).Monarşi yönetiminin sürmesini sağlamaya yönelik bu girişim, 2 Haziran 1946`da yapılan halkoylamasında cumhuriyet yönetimini destekleyenlerin çoğunluğu kazanmasıyla sonuçsuz kaldı ve Savoy hanedanı sona erdi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1848 1849 1861 1946 2 haziran avusturya fransa fransızca habsburg ii. dünya savaşı
...

Okuma Önerileri

Alessandria
3 yıl önce

Alessandria, kuzeybatı İtalya'da, Piyemonte bölgesinde ayni ismi taşıyan Alessandria ili merkezi olan bir komündür. Belediye sınırları için

Sassari
3 yıl önce

Sassari (Sassarese lehçesi: ''Sassari''; Sarduca: ''Tàthari'') İtalya'nın ana yarımadası batısında Akdeniz'de bulunan bir ada olan Sardinya A

Empire: Total War
3 yıl önce

Kevin McDowell (Baş Sanatçı) James Russell (Baş Tasarımcı)

II. Richard (İngiltere Kralı)
3 yıl önce

II. Richard (d. 6 Ocak 1367 - ö. 14 Şubat 1400), (1377 – 1399) döneminde İngiltere kralı. Plantagenetler Hanedanı'nın Angevinler Hanedanı ko

III. Andronikos Paleologos
3 yıl önce

Andronikos Palaiologos

IV. Andronikos Paleologos
3 yıl önce

IV. Andronikos Palaiologos (Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος

IV. Heinrich (Kutsal Roma İmparatoru)
3 yıl önce

IV. Heinrich (11 Kasım 1050–7 Ağustos 1106), Almanya Kralı 1056 yılından sonra ve Kutsal Roma İmparatoru 1084 yılından 1105 yılında taht v

Sicilya Krallığı
3 yıl önce

Sicilya Krallığı (Sicilyaca: Regnu di Sicilia), genel kabul gören kısaltması Regno 1130 tarihinden 1816 tarihine kadar hüküm süren ve II. Rug

İspanya hükümdarları listesi
2 yıl önce

İspanya hükümdarları listesi, İspanya Krallığı'nı yönetmiş hanedanların ve hükümdarların listesidir.

Ráckeve
3 yıl önce

Ráckeve (Osmanlı döneminde: ''Cezire-i Kovin'') Macaristan'ın Pest ili bölgesinde, Csepel Adası' nda bulunan bir kasabadır.

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.