Savoy Hanedanı

Savoya (Savoia) Hanedanı, (İtalyanca: Casa Savoia, Fransızca; Maison de Savoie), tarihsel Savoya bölgesinde 11. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bir soylu hanedandır. Bu bölgede önce küçük bir kontluk yöneten bu hanedan zamanla hükümdarlık yetkilerini geliştirerek sonunda 1861 ile II.

düzenle|Haziran 2007

Savoy (Savoia) Hanedanı, (İtalyanca: Casa Savoia, Fransızca; Savoie), 1861-1946 arasında İtalya`yı yöneten hanedan.

Savoy hanedanı 11. yüzyılın ortalarında, Savoy Kontluğu`nun yanı sıra Rhone Irmağının doğusuyla Cenevre Gölünün güneyinde kalan topraklara da egemen olan I. Umberto ile başladı.Burgonya kökenli olduğu sanılan Umberto`nun ardılları, bugün Fransa, İtalya ve İsviçre sınırlarının birleştiği bölgede geniş topraklar ele geçirdi.Önde gelen Savoy kontlarından VII. Amadeo (hd. 1383-1391) Nice limanını aldı; VIII. Amadeo da (hd. 1391-1440) yaklaşık iki yüzyıldır hanedanın bir kolunca yönetilen Piemonte`yi ilhak etti.Savoy kontları VIII. Amadeo`dan sonra dük ünvanı taşımaya başladılar.

15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başında bir dizi güçsüz dükün yönetiminde hanedan zayıfaldı ve sonunda toprakları Fransızlarca işgal edildi (1536-1539).17. yüzyıl boyunca sürekli bir genişleme politikası izleyen Savoy dükleri Fransa`yla Habsburglar arasında sık sık taraf değiştirerek dışişlerinde bağımsızlıklarını korumayı ve bütün Avrupa`yı saran uzun savaş döneminden önemli kazanımlarla çıkmayı başardılar.Utrecht Antlaşması `yla (1713) Sicilya kralı olan Dük II. Vittorio Amedeo (hd 1675-1730), 1720`de Sicilya tahtından vazgeçerek karşılığında Sardinya`yı aldı.Ardılları ise İtalya`nın kuzeydoğusunda önemli topraklar ele geçirdi.Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları (1792-1815) sırasında Sardinya dışında bütün Savoy toprakları Fransızların denetimi altına girdi.I. Vittorio Emanuele (hd. 1802-1821) Cenova`yı Savoy topraklarına kattı (1815).

Merkezi Piemonte olan Savoy toprakları Risorgimento hareketinin başlangıcında bağımsızlık ve göreli askeri güç bakımından İtalyan devletleri arasında ilk sırada yer alıyordu.I. Vittorio Emanuele 1821`deki liberal devrim sonucu kardeşi Carlo Felice lehine tahttan çekilmek zorunda kaldı.Felice 1831`de ölünce ailenin Carignano kolundan Carlo Alberto tahta çıktı.1848`de anayasal monarşi yönetimini benimseyen Carlo Alberto 1848-1849 yıllarında Avusturya`ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesine katılarak, İtalyan birliğinin Piemonte önderliğinde gerçekleşmesine önemli katkıda bulundu.Oğlu II. Vittorio Emanuele`nin hükümdarlığı sırasında (1849-1878) Savoy hanedanının yönetiminde İtalya Krallığı kuruldu (1861) ve Vittorio Emanuele ilk İtalya kralı oldu.

İtalya`da parlamenter sistem yerleştikçe kralın yönetimdeki etkisi azalmaya başladı.Faşist rejim sırasında kukla bir hükümdar olarak kalan III. Vittorio Emanuele (hd 1900-1946) II. Dünya Savaşı`nın sonunda oğlu II. Umberto lehine tahttan çekildi (1946).Monarşi yönetiminin sürmesini sağlamaya yönelik bu girişim, 2 Haziran 1946`da yapılan halkoylamasında cumhuriyet yönetimini destekleyenlerin çoğunluğu kazanmasıyla sonuçsuz kaldı ve Savoy hanedanı sona erdi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Savoy Hanedanı ilgili konular

 • Flandre

  Flandre (veya Flandr veya Flandra, Fransızca: Flandre, Felemenkçe: Vlaanderen), Kuzey Denizi kıyısında eski Flandra Kontluğu ve etrafındaki top
 • Savoy Hanedanı

  Savoya (Savoia) Hanedanı, (İtalyanca: Casa Savoia, Fransızca; Maison de Savoie), tarihsel Savoya bölgesinde 11. yüzyıl başlarında ortaya çık
 • Avusturya Macaristan İmparatorları Listesi

  Avusturya Macaristan İmparatorları
 • Avusturya Veraset Savaşı

  Avusturya Veraset Savaşı (1740–48), Kuzey Amerika'da Kral George Savaşı, Anglo-İspanyol Savaşı, Jenkins'in Kulağı Savaşı ve üç Silezya
 • İspanya hükümdarları listesi

  İspanya hükümdarları listesi, İspanya Krallığı'nı yönetmiş hanedanların ve hükümdarların listesidir.
 • Otto von Habsburg

  ''Otto von Habsburg'' (tüm isimleri için bilgi kutusuna bakınız) (20 Kasım 1912 – 4 Temmuz 2011), ayrıca Avusturya Arşidükü Otto kraliyet i
 • Savoie Hanedanı

  Savoya (Savoia) Hanedanı, (İtalyanca: Casa Savoia, Fransızca; Savoie), 1861-1946 arasında İtalya'yı yöneten hanedan.
 • Kyburg Hanedanı

  Kyburg Hanedanlığı İsviçre, Zürih'te hüküm sürmüş bir kontluktur. Aile, İsviçre Platosunda Habsburg hanedanı ve Savoy hanedanı ile birl
 • Napoli hükümdarları listesi

  Napoli Krallığı krallarının bir listesidir:
Savoy Hanedanı
Savoy Hanedanı