--}}

Sayı

Sayı, bir nicelik ile birim olarak ele alınan diğer bir nicelik arasındaki oran olarak tanımlanır. Buna göre sayı sistemi, 1 den büyük olacak şekilde seçilen bir rakamı taban olarak ele alır. O sistemde kullanılan sembollerin uygun şekilde yan yana yazılmış şekli ile sayılar ifade edilir. Farklı tabanlı sayı sistemlerine kullandıkları sembol sayısı isim olarak verilir. On farklı sembol kullanan sayı sistemine on tabanına göre, iki farklı sembol kullanan sayı sistemine iki tabanına göre sayı sist

Sayı, bir nicelik ile birim olarak ele alınan diğer bir nicelik arasındaki oran olarak tanımlanır. Buna göre sayı sistemi, 1 den büyük olacak şekilde seçilen bir rakamı taban olarak ele alır. O sistemde kullanılan sembollerin uygun şekilde yan yana yazılmış şekli ile sayılar ifade edilir. Farklı tabanlı sayı sistemlerine kullandıkları sembol sayısı isim olarak verilir. On farklı sembol kullanan sayı sistemine on tabanına göre, iki farklı sembol kullanan sayı sistemine iki tabanına göre sayı sistemleri ismi verilir.

Günlük hayatta sayılar on tabanına göre gösterilirler. Bilgisayarların çalışma şeklinin ifade edilmesi, insanların alışkın oldukları onluk sisteme uygun değildir. Söz konusu çalışma şekli iki tabanına göre sayı sistemi ile kolaylıkla ifade edilebilmektedir. Şimdi onluk sistem ve bilgisayarlarda yer alan diğer sayı sistemlerinin temelleri üzerinde duralım.

Bir bilgisayarın bilgileri nasıl depoladığını bilmek onu anlayabilmemiz için çok önemlidir. Veri bilgisayarda nasıl temsil edilir? Bilgisayar elektronik bir cihaz olduğu için sadece voltaj seviyelerinden anlar: Biz bu seviyeleri "açık", "kapalı" ya da "1", "0" olarak düşünebiliriz.

İnsanlar ilk önce onlu sayı sistemini kullanmışlardır. Çünkü bizler 10 parmağa sahibiz. Fakat bilgisayarlar sadece "0" ve "1" sembolleriyle temsil edilen iki seviyeden anlarlar. Bu farklılık insanlar ve bilgisayarlar arasında doğal olarak bir iletişim problemine yol açar. Bu problemi ortadan kaldırmak üzere ASCII (American Standard Code for Information Interchange) oluşturulmuştur.

Sayıların ilginç yönleri

1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987

1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765

123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111

123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111

12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888

987 x 9 + 5 = 8888

9876 x 9 + 4 = 88888

98765 x 9 + 3 = 888888

987654 x 9 + 2 = 8888888

9876543 x 9 + 1 = 88888888

98765432 x 9 + 0 = 888888888

1 x 1 = 1

11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321

1111 x 1111 = 1234321

11111 x 11111 = 123454321

111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321

11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111=123456789 87654321

Diğer anlamları

Sayı

1 . Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet:
"Bir, beş, yüz, birer sayıdır."-
2 . Gazete ve dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha:
"Derginin son sayısında..."-
3 . sporBir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sayı hesabıyla , sayım suyum yok , sayısını Allah bilir

Sayı

Türkçe Sayı kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. numerary n. number, numeral, quantity, count, figure, score, issue, basket, button, cage, conversion, goal, point

Sayı

sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, rakam. gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

Sayı

Türkçe Sayı kelimesinin Fransızca karşılığı.
nombre [le], numéro [le], quantité [la], compte [le], livraison [la]

Sayı

Türkçe Sayı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Anzahl, Exemplar, Numerus, Nummer, Point, Quantität, Zahl, Zahlwort, Ziffer

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Anlatımların daha anlaşılabilecek olması iyi olur!Örnek:Saıları belirten şekillere rakam denir.Her rakam bir basamak olarak belirtilebilinir.Bir yazımda kayanyana kaç rakam varsa o yazım okadar basamaklıdır(1 ıazımı bir basamaklı-11 yazımı veya 12 yazımı iki basamaklıdır gibi).Her on birimin oluşmasıyla sağa birrakam ilave edilen sisteme onluk sayı sisitemi denir(1-2-3-4-5-6-7-8-9-dan sonra 1 in sağına 0 rakamı konur.10-11-12-13-.-.-.-.-.-19-=on tamalanma durumuna geldiği içiç kullanılan 1 den sıra 2 ye gelir ve 2 nin sağına 0 konur.iki on un belirtimi olan 20 sayısı ortaya çıkar.Böyle devam eder onluk sayı sistemi.On çoğalarak yüksek sayı görünümüne,on azalarak az sayı görünümüne döner 10 un on çoğalarak 20,20nin on azalarak 10 görünümüne bürünmesi gibi.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.