Dört işlem ya da işlem tanımına göre kapalı(işlemlerin sonucunun o sistemde mevcut olması) olan sisteme sayı sistemi denir. Örneğin 10 luk sayı sistemi 10 = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 5 lik sayı sistemi 5 = 0,1,2,3,4

Sayı sistemi

Dört işlem ya da işlem tanımına göre kapalı(işlemlerin sonucunun o sistemde mevcut olması) olan sisteme sayı sistemi denir. Örneğin 10 luk sayı sistemi 10 = 5 lik sayı sistemi 5 =

Detaylı bilgi için bakınız Sayı sistemleri

Yanıtlar