Harutyun Sayatyan ya da bilinen adıyla Sayat Nova (; , , 14 Haziran 1712, Tiflis - 22 Eylül 1795, Hağpat) - 18. yüzyıl ünlü Ermeni şair ve halk ozanı.

Sayat Nova

Harutyun Sayatyan ya da bilinen adıyla Sayat Nova (; , , 14 Haziran 1712, Tiflis - 22 Eylül 1795, Hağpat) - 18. yüzyıl ünlü Ermeni şair ve halk ozanı. Onun türkülerinin çoğu Azericedir. Eserlerinin küçük bir hissesini Ermenice, Gürcüce ve Farsça olarak yazmıştır.

Yanıtlar