Scene (Korsan)

Kısaca: Scene, bilişim suçları ile telif hakları ihlali olarak bilinen yasadışı yazılım kopyalama, crack etme, keygen üretme, elde edilen yasadışı ürünleri internet üzerinde kendi kapalı elit alt kültür ortamları içerisinde paylaşan ve dağıtan tüm dünya ülkelerinden insanların içerisinde yer alabildiği sayıları 500 ile 1000 kişi arasında olduğu tahmin edilen alt kültür ortamında yer alan kişilerin içinde bulundukları ortam için kendi aralarında kullandıkları isimlendirme. ...devamı ☟

Scene, bilişim suçları ile telif hakları ihlali olarak bilinen yasadışı yazılım kopyalama, crack etme, keygen üretme, elde edilen yasadışı ürünleri internet üzerinde kendi kapalı elit alt kültür ortamları içerisinde paylaşan ve dağıtan tüm dünya ülkelerinden insanların içerisinde yer alabildiği sayıları 500 ile 1000 kişi arasında olduğu tahmin edilen alt kültür ortamında yer alan kişilerin içinde bulundukları ortam için kendi aralarında kullandıkları isimlendirme.

Scene üyelerinin bağlı oldukları kurallar ya da alt kültürün anayasası da diyebileceğimiz kuralların tümüne Scene Rules denilir. Tüm üyeler yüzde yüz bu kurallara uymakla yükümlüdür.

Scene üyeleri ait oldukları grup irc kanallarında yazılımsal 128 ya da 256 bit kripto algoritmaları kullanırlar. Her scene dahili kanalın kripto şifresinin farklı olduğu sanılır ya da ön kabul edilir.

Her bir scene üyesi dünyanın neresinde olursa olsun yazdığı kısa bir dahili mesaj saniyeler içinde tüm dünya scene üyelerinin eline geçer. Bu türden haberleşme yöntemlerinin adının scene nfo`` olduğu belirlenmiş ancak örnek içerik tespit ele geçirilememiştir.

SSL, TLS ve SSH teknolojilerini de dünya da en etkin olarak kullanan ilk ve tek ortam yine scenedir. Bu konuda kişileri tekil olarak tespit etmek mümkün olmamakla birlikte bu teknolojilerin günümüzde geldiği noktanın kökeninde aslında scene vardır. Bu durumda oldukça dikkat çekicidir. Çünkü en zor yakalanan insanlar scene üyeleri olmuştur. Bu kapsamda beyaz scene denilen bir yöntemle FBI`ın scene içine sokulma çabaları olmuş ve bunda kısmen başarılı da olunmuştur bir ölçüde. Haberleşmeleri deşifre edilemeyen ama ama içerde yakalanan zayıf bir halka sayesinde FBI sisteme kendini sunucu sahibi olarak sokmuş ve ancak 2 yıllık bir izleme sonucunda ancak 5 kadar grubu dünyada aynı anda yaptıkları operasyonla 20 ülke üzerinde yakalayabilmiş ama diğerlerine yine de ulaşamamıştır.

Scene içinde kategori adı ne olursa olsun tüm scene ürünlerinin (yazılım, film, oyun,...) ortak adı release'''dir.

Scene içinde bulunan alt gruplar; release grupları, kurye grupları, bağımsız kuryeler ve bağlı oldukları sunucu gruplarının sahip ve yöneticileri. Bunun çözümlenmesinde yazılıma ya da genel anlamda ürüne ulaşabilenler release grup olarak scene içinde yer alırlarken bunlarda kendi içinde hiyerarşik olarak 1 ile 5 kişi arasında olabilen gönüllü görev bölüşümü yapan üyelerden oluşan hücre mantıklı yapılardır. Release gruplar dünyanın neresinde olursa olsun son kullanıcının eline herhangi bir biçimde geçen yasadışı cd ya da dvd materyalin dağıtıma çıkmadan önceki ilk konak yerleridir. Onlar (release gruplar) olmasa kimsenin eline hiçbir şey ulaşamaz demek bir anlamda doğru olacaktır.

Scene Rules

Kendi aralarında Scene olarak adlandırılan alt kültür üyelerinin zaman içinde deneyimlerle oluşturdukları kuralların bütününe kendi aralarında verdikleri isimdir. Scene içinde konumu ne olursa olsun her bir birey bu yasaları gözetmek ve uygulamakla yükümlüdür. Kurallar kendi içlerinde de gruplandırılırlar; örneğin bir ürünün paketlenme biçimi hakkında olabilen teknik kurallar ile birde etik denilebilecek türde güvenlik öncelikli kurallar gibi. Tespit edilen kurallardan bazıları:

1- Scene ürün satıcılığı yapmamak, scene üyeleri kesinlikle satış yapamazlar. Cezası ömür boyu ``scene`` dışında kalmaktır.
2- Yasadışı sunucu (server) kullanmamak
3- Hacklenmiş sunuculara veri transferi yapmamak
4- Scene içinde olmayanlarla scene hakkında konuşmamak
5- Web bazlı herkese açık ortamlarda bulunmamak ve yazışmamak
6- Üyelere yasaklanan davranışlar; p2p, torrent, fxp gruplarına destek vermek ya da üye olmak belgelendiği an cezası ömür boyu Scene Ban`dir.


Tespit edilen veriler ve bilgiler açısından sceneden her şey dahili gevşek ahlaki değerleri olan üyelerce fxp gruplarına taşınırlar. Onlardan da torrent kullanıcılarına geçer ve p2p ortamlarına kadar inebilmektedir. Bu aşamada üyelerin hem scene hemde hiyerarşik olarak daha alt olan kültür ortamlarında da bulunabilme durumları sözkonusu olmaktadır. Eğer scene her anlamda katışıksız olarak kendi kurallarını uygulayabilmiş olabilseydi son kullanıcı durumunda olan insanların eline hiçbir şey geçmemesi gerekirdi diye düşünülür.

Tespit edilebilen scene kuralları bağlamında ``yazılım ürünlerinin`` kullanımı dışında hemen her alanda yasal durumlara çok dikkat etmeleri ve gözetmeleri bu alt kültür üyelerinin eğitimli ve muhtemelen IT sektörü içerisinde yer aldıkları düşüncesinin konu üzerinde araştırma yapan kişi ya da kuruluşlarda oluşmasına yol açmaktadır.

Scene Ban

Scene içinde yer alanların tümü için geçerli olan Scene Rules kurallar bütününün içinde yaptırım olarak gerçek dünya karşılığı `idam cezası` olarak uygulandığı düşünülen cezadır.

Tespit edilebilen ya da öyle olduğu düşünülen scene ban nedenleri:
1- Scene topluluk güvenliğini riske etmek.
2- Scene ürünlerini üçüncü taraflara para karşılığı satmak.
3- Web üzerinden ticari amaçlı site açıp satış yapmak.
4- Güvenlik örgütleriyle işbirliği yapma kuşkusu vermek.
5- Scene etik değerlerine aykırı sayılabilecek herhangi bir sanal ya da gerçek davranış
6- İçinde yer aldığı alt grubun dahil olduğu ortamı deşifre edecek türde davranış ve eylemler.
7- P2P, torrent, fxp gibi `leecher` (beleşçi) olarak kabul edilen ortamlara veri aktarmak, desteklemek, üye olmak,
8- Hacklenmiş server kullanmak ya da hacklenmiş bir server`a topluluk serverlarından veri aktarmak ya da tam tersini yapmak.


Scene Ban uygulamasını yapan ya da talep ettiği düşünülen kişi üyenin bu işlemi gerçekleştirmek için kullandığı yazılı ortamın scene nfo olduğu düşünülmektedir. Yazan üye bunu dahil olduğu alt grup sisteminde yayınlar (release eder) oradan da tüm dünya, kıta ve ülke karargah sistemlerine anında dağıtılır

Ayrıca BakKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.