Schengen Antlaşması

Avrupa Topluluğu üyesi beş ülke arasında, sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini 1 Ocak 1992'de bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan antlaşmaya verilen isim.

Schengen Antlaşması

Schengen Antlaşması, Avrupa Tek İç Pazarına hazırlık olmak üzere 14 Haziran 1985’te Lüksemburg’un Schengen kentinde üç Benelüks ülkesiyle Fransa ve Almanya arasında imzalanan, sınırların deneme niteliğinde kaldırılmasını öngören bir anlaşmadır. İçeriği oldukça gizli tutulan bu anlaşma beşler arasında sınırların kaldırılmasını öngörmekle birlikte terörizm ve silah, mermi ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleyi ve bu alanlarda ülkeler arasında işbirliğinde bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, polis ve sıcak takip konusunda ülkeler arası işbirliği, polis teşkilatları arasında haberleşmeyi sağlayacak bilgi ağının kurulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, siyasi iltica talebi konusunda da başvuruların beş ülkeden birisi tarafından incelenmesi esası benimsenmiştir.

1991 yılında bu anlaşmaya İtalya, İspanya ve Portekiz'de katılmışlardır. 1993’den itibaren üçüncü ülkelere karşı tek bir vize uygulanması fikri de üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.

Antlaşma; polis ve sıcak takip konusunda ülkelerarası işbirliği, polis teşkilatları arasında haberleşmeyi sağlayacak bilgi ağının kurulmasını (SIS) ve hatta bir ülkenin diğerinde soruşturma yapabilme olanağını getirmiş, özellikle bu sonuncu husus, pek çok eleştiriye yol açmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde, Schengen Polis Gümrük Çalışma Grubu faaliyetlerini sürdürmektedir ve bunlara ek olarak;

   * Uyuşturucu ile Mücadele Avrupa Komitesi,
   * Gümrük İşbirliği Konseyi’nin farklı Daimi Çalışma Grupları,
   * Mafya ve Diğer Organize Suçlarla Mücadele Çalışma Grubu,
   * SIS (Schengen Bilgi Sistemi) bulunmaktadır.


Schengen çerçevesinde bir ön tedbir olarak, “Schengen Haberleşme Sistemi” (Schengen Information System - SIS) kurulmuştur. Schengen Haberleşme Sistemi, Schengen alanında önleyici maksatlı sınır kontrolüne yarayan bir ortak haberleşme sistemidir. SIS daha sonra, Avrupa Birliği bünyesinde serbest dolaşım çerçevesinde tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin hizmetinde olacaktır. Bu sistemde bilgiler iki temel üzerinde işlem görür; biri milli (N.SIS), diğeri merkez (C.SIS) kayıtlarıdır ve ilgili ülkeler arasında 24 saat gerekli bilgi alışverişini sağlamaya yöneliktir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar