Schlieffen Planı

Kısaca: Almanya'nın Fransa'yı istila planı. Majino Hattı'nın kuzeyini dolaşarak Belçika ve Hollanda topraklarından geniş bir yay çizerek Fransa topraklarında ilerlemek şeklindeki başarısızlıkla sonuçlanacak olan plan. ... ...devamı ☟

Schlieffen Planı
Schlieffen Planı

Almanya'nın Fransa'yı istila planı. Majino Hattı'nın kuzeyini dolaşarak Belçika ve Hollanda topraklarından geniş bir yay çizerek Fransa topraklarında ilerlemek şeklindeki başarısızlıkla sonuçlanacak olan plan.

Bu plana göre; seferberliğini iki haftada tamamlayabilecek olan Fransa 39 günde savaş dışı bırakılacak ve müteakiben doğu cephesine dönülerek seferberliğini geniş coğrafyası içerisinde en az altı haftada ve güçlükle tamamlayacağı değerlendirilen Rusya'ya taarruz edilecekti. Plan gereğince Almanlar, sekiz ordudan birini Rus cephesinde savunmada tutarken; yedi ordu ile Belçika ve Lüksemburg üzerinden Fransa'ya hücuma geçtiler. Amaç, Fransız ordularını Paris'in güneyinde ve doğusunda çevirip çember içine alıp imha etmek iken Alman orduları şehrin doğusuna düştüler ve Fransız orduları tarafından 9 Eylül 1914'de Marne nehri üzerinde durduruldular. Marne nehrinde durmak zorunda kalan Almanlar, bu nehrin 50 Km. kadar ku-zeyinde, gene Sen nehrinin bir başka kolu olan Aisne nehri gerisine çekildiler. Bu sonuç, büyük bir zaferi kaçırmalarına sebep oldu ve aynı zamanda bu cephedeki muharebelerin mevzii muharebelere dönüşmesine de yol açtı. Daha sonraki safhalarda bu cephedeki ordular İsviçre'den Manş Denizi'ne kadar 800 Km. 'lik bir hat üzerinde tertiplendiler.

Schlieffen Planı’na göre Fransa topraklarında ilerleyen asıl saldırı güçleri, Manş Kanalı boyunca hızla güneye ilerlenmeli ve böylece Fransızların ana güçleri, geniş bir kıskaç içine alınmalıydı. Diğer bir anlatımla, Fransa’nın istilasına ayrılan Alman kuvvetlerinin bir bölümü, Fransız mevzilerinin karşısında, Majino Hattı önünde pozisyon alacak, sabit çeneyi, deyim yerindeyse örs’ü oluşturacaktır. İkinci bölüm, çenenin hareketli parçası, çekiç işlevini üstlenecek, Hollanda ve Belçika üzerinden ilerleyerek Fransız birliklerini batıdan çevirecektir.

Zaten Alman istihbaratı da, Fransız ordularının önemli bir bölümünün ve İngiliz Yurtdışı Sefer Kuvvetinin, Fransa’nın kuzey topraklarında, Majino Hattı'nın bittiği nokta ile Manş denizi arasında yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Bundan anlaşılacak olan şudur ki, Müttefikler tam da Schlieffen Planına dayanan bir saldırı beklemektedirler ve savunma düzenlerini buna göre kurmuşlardır.

Schlieffen planı, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Almanya'nın Fransa'ya taarruzu sırasında da, Sedan Planı'nın bir bölümü olarak kullanılmıştır.

Kaynaklar

* Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alfred von Schlieffen
3 yıl önce

Genelkurmay başkanı görevini yürüttü. Fransa ve Rusya'ya karşı geliştirdiği Schlieffen Planı ile ünlüdür. 1853 yılında süvari birliğinde, 1866 ve 1870 yıllarında...

Fransa Muharebesi
3 yıl önce

topraklarında ilerlemek şeklindeki Schlieffen Planı’dır. 1891’de Genelkurmay Başkanı olan Prusyalı general Kont Alfred von Schlieffen, I. Dünya Savaşı'nın Alman...

Sedan Muharebesi
3 yıl önce

Fransa'yı işgal etmek için yapılan Schlieffen Planı ilk defa uygulandı.[kaynak belirtilmeli] Sedan Muharebesi Alman Planı III. Napolyon'nun kılıcını vererek...

Tannenberg Muharebesi (1914)
2 hafta önce

şekilde batı cephesine kaydırabilmesine imkân sağladı. Geç kalan "Schlieffen Planı"nın başarılı olan bir kısmı olarak neredeyse Almanya'ya zafer getirdi...

I. Dünya Savaşı
3 hafta önce

birlikteliği vardı. Almanya, Schlieffen Planı ile Fransa’yı altı hafta gibi kısa bir sürede devre dışı bırakacağını varsayıyordu. Bu planı 4 Ağustos 1914 tarihinde...

Hans von Seeckt
3 yıl önce

ilanından sonra kurmay başkanı olduğu 3. Kolordu, Batı Cephesi'nde Schlieffen Planı'na uygun olarak yapılacak saldırı için 1. Ordu'nun sağ kanadına atandı...

Erich von Manstein
3 hafta önce

sıralarda Fransa'nın istilası için Schlieffen Planı üzerinde durulmaktaydı. Ordunun birçok genç subayı gibi Manstein da bu planı yaratıcılıktan yoksun olması...

Erich von Manstein, 10 Haziran, 11 Haziran, 1887, 1907, 1913, 1973, 1 Eylül, 24 Kasım, 27 Eylül, Adolf Hitler
Nazi Almanyası
3 hafta önce

saldırmayı öngören Schlieffen Planı'nı tekrar kullanmayacaktı. Alman Genelkurmayı Müttefikler'e kendilerinin yenileştirilmiş bir Schlieffen Planı'nı kullandıklarını...

Nazi Almanyası, Nazi Almanyası