Schuylkill Nehri

Schuylkill Nehri (/ˈsklkɪl/ SKOOL-kil; yerel: /ˈskkəl/ SKOO-kəl) doğu Pensilvanya'daki nehir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.