Scooping

Diğer anlamları

Scooping

1. anlamı kdili toplayıp yığmak; tıb kaşık şeklinde cerrah aleti; kapmakc scoop net nehir dibini taramaya mahsus; kepçe ile çıkarmak; kdili vurgun; gazet atlatmak; gaatlatma; büyük kepçe, i; kepçe ile alma; içini oymak; çukur; içini boşaltmak.

Scooping

Scooping İngilizce anlamı ve tanımı

Scooping anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Scoop

Scooping tanım:

Kelime: 2scoop
İşlev: transitive verb
1 a : to take out or up with or as if with a scoop : DIP b : to pick up quickly or surreptitiously with or as if with a sweep of the hand -- often used with up
2 : to empty by ladling out the contents
3 : to make hollow : DIG OUT
4 : BEAT 5a(2)
- scoop·er noun


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.